Naznačajniji skladišni insekti i njihovo suzbijanje

 

Najznačajniji insekti koji mogu uticati na kvalitet i količinu uskladišenog proizvoda (žitarica) u skladištu su:

  • Žitni žižak (Sitophilus granarius) ima više generacija godišnje, imago je veličine  oko 4 mm, smeđe do crne boje. Žitni žižak živi isključivo u skladištima hraneći se  i razmnožavajući u svim vrstama strnih žita, kukuruzu i riži. Ženka polaže jaja u samo zrno. Ispiljene larve razvijaju se i hrane u zrnu i mogu pojesti i onečistiti 70%
  • Rižin žižak (Sitophilus oryzae) crvenkastosmeđi dužine oko 3 mm. U našim uslovima ima 3 do 4 generacije godišnje, a u zagrejanom žitu i više. Žižak riže je sposoban širiti zarazu tokom vegetacije na njivi.
  • Kukuruzni žižak (Sitophilus zeamais) po izgledu je sličan žižku riže.
  • Žitni moljac (Sitotroga cerealella) je jedan od najznačajnijih skladišnih insekata kukuruza i pšenice. Leptir je žućkasto smeđe boje, dužine oko 10 mm. Štetu čini larva koja se hrani semenom. Ženka ovog insekta polaže jaja u zrno ili između zrna. Ispiljena larva se ubuši u zrno hraneći se unutrašnjosti semena. Takva zrna gube upotrebnu vrednost. U slučaju toplih leta i blagih zima može doći do većeg broja generacija što dovodi i do prekobrojnosti ovog insekta, a samim tim i velikih gubitaka.
  • Mali brašnar (Tribolium confusum) je najviše prisutan u mlinovima i pekarama. Napada brašno, mekinje, sve vrste žita, suvo voće, povrće, stočnu hranu i čokoladu. Imago je kestenjasto smeđe boje.
  • Veliki brašnar (Tenebrio molitor) je najveći skladišni insekt. Crne je boje i dužine 15 mm. Napada žita i sve prerađevine od žita, krompir, meso, čak i drvo. Velike štete pričinjava drvenim delovima mlinova u koje se zavlači . Ne čini velike štete jer se retko pojavljuje masovno.
  • Pasuljev žižak (Acanthothoscelides obtectus) živi u skladištima kao i u prirodi. Žućkasto zelenkaste boje dužine 3 do 5 mm. Osnovna mera u suzbijanju ovog insekta je izlaganje pasulja niskoj temperaturi. Preporučuje se pasulj u zimskom razdoblju da se skladištiti na temperaturu od 0°C ili što bliže toj temperaturi.
  • Surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamemsis) dug je oko 3 mm tamnosmeđe boje. Napada pšenicu i ostala žita, brašno, hleb, testeninu, suvo voće.

 

 

ČITAJTE I: Evropski parlament odbacio plan o smanjenju upotrebe pesticida za 50 odsto do 2030.

 

 

Prilikom prijema kukuruza u zrnu u skladišne objekte potrebno je uraditi detaljan pregled zrnene mase pomoću sondi i sita (prečnik otvora 2 mm ili manji) na prisustvo insekata, jer skladišni insekti kao što su kukuruzni žižak i žitni moljac mogu infestirati zrna kukuruza još u polju.

Foto: PSS Sombor

Prisustvo skladišnih insekata tokom jeseni i proleća treba utvrđivati na svakih 10-15 dana, a tokom zime na 20 do 30 dana. U godinama kada se očekuje da će jesen biti s dosta toplih dana ili zima blaga, poželjno je, posebno pri skladištenju većih količina kukuruza, uraditi jedan tretman insekticidima. U zavisnosti od organizacionih i tehničkih mogućnosti, tretman treba uraditi tokom unošenja ili ubrzo posle smeštanja robe.

U našoj zemlji je za suzbijanje skladišnih insekata registrovano više kontaktnih insekticida, odnosno preparata na bazi aktivnih supstanci: malationa, pirimifos-metila i deltametrina sa sinergistom piperonil-butoksidom, kao i fumiganti na bazi aluminijum i magnezijum-fosfida. U prodaji se može naći i preparat na bazi cipermetrina sa piperonil-butoksidom koji je registrovan za suzbijanje skladišnih insekata u pšenici, tritikaleu, ječmu, raži i ovsu, ali nije registrovan i ne sme se koristiti u kukuruzu.

Foto: PSS Sobmor

Prilikom primene insekticida važno je da se lica koja vrše tretman striktno pridržavaju uputstva za upotrebu (doza i način primene, karenca i dr.) i posebno da koriste sredstva za ličnu zaštitu (maska, odelo, rukavice i sl.). Primenu fumiganata mogu isključivo da rade firme registrovane za te poslove. Takođe, treba voditi računa o nameni insekticida, odnosno da li su predviđeni za tretiranje zrna i/ili skladišnih površina, jer je, na primer, malation registrovan samo za tretman skladišnih površina, ali je slabo efikasan na površinama od betona. Pirimifos-metil i deltametirn sa piperonil-butoksidom se mogu koristiti za tretman i površina i robe, s tim da je pirimifos-metil efikasniji za žiške, a deltametrin za rizopertu.

Foto: PSS Sombor

Upravljanje uslovima skladištenja, prvenstveno temperaturom je jedna od mera koje se sve više koriste u suzbijanju skladišnih insekata i održavanju nepovoljnih uslova za razvoj mikroorganizama. Zato je, ukoliko postoje tehničko-tehnološke mogućnosti, potrebno temperaturu zrnene mase sniziti i održavati na nivou nižem od 15 stepeni, jer na ovaj način se sprečava razviće insekata i mikroorganizama i izbegava upotreba pesticida.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Važno je istaći da se očuvanje proizvedenih količina i kvaliteta kukuruza tokom skladištenja može postići samo neprekidim praćenjem (monitoringom) prisustva štetnih insekata i drugih organizama u skladištu i doslednim sprovođenjem preventivnih mera, dok pesticide treba upotrebljavati samo kada je to neizbežno. Odgovornim pristupom tokom skladištenja i prerade kukuruza i drugih biljnih proizvoda doprinosi se ukupnom očuvanju bezbednosti hrane, što je posebno u interesu svih nas, odnosno potrošača.

Autor: Mirjana Zorić, PSS Sombor