Novi Sad: Izazovi i inovacije u stočarstvu

 

Predstavljanje više od 80 radova stručnjaka iz Srbije i Evrope i osam panel diskisuja na temu stočarstva čine program dvodnevnog „Međunarodnog sipozijuma o stočarstvu (ISAS 2023)“ koji se održava na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a u organizaciji Departmana za stočarstvo.

 

ČITAJTE I: Izmenjen rok za podnošenje zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

 

 

 

Juče su prezentovani radovi iz različitih oblasti, počev od genetike, preko ishrane životinja, uticaja klimatskih promena na ovu granu poljoprivrede do dobrobiti životinja, zdravstvene bezbednosti i biosigurnosti.

-Naučni podaci koji se saopštavaju na ovakvom skupu trebaju da imaju i određenu aplikativnu vrednost, a da bi se to postiglo potrebana je određena iterpretacija različitih vrsta istraživanja. To je razlog zbog kojeg smo organizovali panel diskusije na odabrane teme oko kojih su okupljeni stručnjaci iz različitih oblasti. Tako se o odabranoj temi govori iz različitih uglova, kaže docent dr Dejan Beuković, predsednik Organizacionog odbora i direktor Departmana za stočarstvo.

„Hrana za životinje bez mikotoksina?“,  „Larve insekata kao izvori proteina“, „Afrička kuga svinja, izazov za svinjarsku proizvodnju kako se izboriti i živeti sa ovim problemom“ i „Uticaj animalne proizvodnje na životnu sredinu“, teme su panela koji su održani juče.

-Među današnjim panelima izdvaja se onaj čija tema je„Veštačko meso?“ . Ova tema, za koju možemo reći da je kontraverza,  privukla je veliku pažnju javnosti. Proizvodnju veštačkog mesa stočari doživaljavaju kao veliku pretnju tradicionalnom gajenju stoke kao evolutivne tekovine. Zbog toga je ovaj panel okupio stručnjake koji podržavaju proizvodnju veštačkog mesa ali i njihove oponente koji smatraju da mora postojati sloboda u izboru onoga što jedemo, objašnjava Beuković.

On napominje da, sem inovacija u stočarskoj proizvodnji, stručnjaci se bave i gorućim temama, poput afričke kuge svinja.

Danas, drugog dana „Međunarodnog sipozijuma o stočarstvu (ISAS 2023)“ održaće se sledeće panel diskusije:

-Budući putevi razvoja lovstva u Srbiji – šta je održivo rešenje? Utorak, 19.09.2023. 10:00 – 11:00, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

-Veštačko meso? Utorak, 19.09.2023. 12:00 – 13:00, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

-Organska proizvodnja u stočarstvu. Utorak, 19.09.2023. 13:00 – 14:00, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar

-Značaj dobrobiti životinja! Utorak, 19.09.2023. 15:30 – 16:30, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Amfiteatar.

Dekan novosadskog Poljoprivrednog fakulteta prof. dr Nedeljko Tica kaže da je ovakav skup izuzetno važan za ovu visokoškolsku institutciju iz više razloga. Na prvom mestu navodi značaj uloge organizatora.

-Ovo je mesto na kojem se okupila svetska i evropska elita koja se bavi naučnim istraživanjima iz oblasti stočarske proizvodnje. Poseban izazov ovog simpozijuma je davanje odgovora na neka pitanja koja se postavljaju u ovoj proizvodnji. Izuzetno je važno što tokom ova dva dana naučnici koji su zaposleni na našem fakultetu saopštavaju rezultate svijih istraživanja, a s’ druge strane imaju priliku da čuju rezltate istraživanja naučnika koji su došli iz 20 zemalja, naglašava Tica.

Prof. dr Nedeljko Tica kaže da su ovakvi skupovi značani ne samo sa aspekta nauke već i zbog prenošenja stručnih saznanja jer u nekim panel diskusijama učestvu i proizvođači koji se bave stočarstvom.

-Smatram da se u stočarstvo ulažu značajna sredstva ali da su rezultati manji od očekivanih, osim u svinjarstvu. Ali, pojava AKS-a zaustavlja rast i u ovoj proizvodnji. Pred kreatorima nove ekonomske agrarne politike su veliki izazovi kao i pred nama koji se bavimo naučnim istraživanjima u ovoj oblasti. Posebno su veliki izazovi pred našim proizvođačima u svetlu najnovijih okolnosti koje se dešavaju na tržištu u smislu načina očuvanja i uvećanja proizvodnje, zaključuje Tica.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Svečanom otvaranju  „Međunarodnog sipozijuma o stočarstvu (ISAS 2023)“ prisustvovali su predstavnici ministarstava poljoprivrede i nauke, kao i resornih pokrajinskih sekretarijata.

Od istaknutih predavača izlaganja su juče imali predsednica Međunarodne federacije za stočarstvo g-đa Izabel Kazasus i direktor Instituta za stočarstvo, Univerzitet prirodnih resursa i prirodnih nauka u Beču (BOKU) Johan Zolkner

Redakcija Agroportal.rs prisustvovala je panel diskusijama, a tekstove na navedene teme čitaćete narednih dana.

Tekst i foto: Jasna Bajšanski