Novi Sad: Za edukaciju o digitalizaciji u poljoprivredi bespovratno 10 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj.

Sredstva iz ovog Konkursa namenjena su za realizaciju obrazovnih aktivnosti u domenu digitalizacije u poljoprivredi – organizacija konferencija na temu digitalizacije u poljoprivredi, organizacija seminara na temu korišćenja savremenih sistema u poljoprivredi, edukacija poljoprivrednika u primeni savremenih agrodronova u poljoprivrednoj proizvodnji.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je  10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstava dodeljuju se u iznosu do 100%.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi do 1.500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za plaćanje:

 

  1. Troškova komunikacija ( korišćenja telefona i interneta).

  2. Putnih troškova.

  3. Troškova angažovanja lica u predloženim aktivnostima .

  4. Troškova angažovanja prevodilaca.

  5. Troškova zakupa sale.

  6. Troškova izdavanja , štampanja i distribucije časopisa.

  7. Troškova štampanja reklamnog materijala.

  8. Troškova održavanja TV emisija.

 

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje sredstava, neće se priznavati aktivnosti realizovane pre 1. januara 2021. godine.

Krajnji rok za realizaciju navedenih aktivnosti  je 31.03.2022. godine, imajući u vidu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji izazvanu pandemijom virusa COVID-19 u momentu raspisivanja Konkursa i donošenja Pravilnika, te primeni epidemioloških mera i ograničenja okupljanja.

Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine.

Podnosilac prijave ima pravo da na Konkurs podnese samo jednu prijavu po više namena.

Konkurs je otvoren do 22.10.2021. godine.

Sve o ovom Konkursu možete pogledati na linku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo OVDE

Priredila: J. Bajšanski

 

 

Ostavite komentar