Obrada zemljišta i mineralna ishrana pred setvu konzumnog graška

 

Proizvodnja konzumnog graška zahteva duboko jesenje oranje na dubinu od 30 -35 cm. Pred kraj zime treba uraditi predsetvenu pripremu koja ima za cilj da zatvori zimske brazde, izravna zemljište, uništi prezimele korove i da stvori dobar setveni sloj.

Uticaj klimatskih uslova na rast i razvoj useva počinje u predsetvenom periodu. Od tih uslova zavise rezerve vlage u zemljištu i vreme pripreme zemljišta za setvu. Kvalitet predsetvene pripreme utiče na ravnomerno nicanje useva i kasnije na kvalitet mehanizovane berbe.

 

 

ČITAJTE I: Proizvođače futoškog kupusa prate velika ulaganja i veliki problemi

 

 

 

Usev graška ne treba đubriti stajnjakom već treba da dođe tek treće godine na parcelu koja je dobro pođubrena stajnjakom. Stabilniji prinosi su povezni s obezbenošću u mineralnim hranivima. Grašak je osetljiv na nedostatak kalijuma i fosfora. Za grašak je potrebno uneti 20-60 kg /ha azota, 60-100 kg/ha fosfora i od 90-150 kg/ha kalijuma.

Pred zimsku obradu treba primeniti celokupnu količinu kalijuma i jednu polovinu fosfora a drugu polovinu fosfora i azota neposredno pred setvu sa setvospremanjem njive. Najbolje je dve trećine predviđene doze đubriva uneti kao osnovno u jesen a jednu trećinu u vidu startnog pred kraj zime sa predsetvenom pripremom.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Da bi setva graška bila uspešna neophodna je dobra predsetvena priprema a optimalni rok setve, u našim agroklimatskim uslovima, je od 20. februara do 15. marta. Obavlja se žitnim sejalicama na međurednom razmaku od 12-20 cm a razmak u redu 3-5 cm. Dubina setve od 3-5 cm a u zavisnosti od krupnoće semena odnosno mase 1000 zrna a setvena norma je od 200-320 kg/ha. U strukturi setve prvo se seju rane a zatim kasnije sorte.

Piše: Ljiljana Vuksanović, PSSS Srbije