Opasnost od poljskih glodara!

 

Kako bi ustvrdili brojnost poljskih glodara, regionalni centri u okviru Sistema PIS-a,  sproveli su monitoring useva kod kojih je žetva u toku ili se ona očekuje -soja, kukuruz, šećerna repa, povrće, novoposejanih useva – uljana repica, lucerka, ječam, parcela na kojima se planira setva strnih žita, zasada, kao i neobrađenih površina – utrine, ledine, nasipi.

 

 

ČITAJTE I: Najčešće greške u povrtarskoj proizvodnji

 

 

Rezultati monitoringa pokazuju da se najveća brojnost registruje u III, IV i V kategoriji na starim i mladim lucerištima, parcelama sa samoniklom uljanom repicom, strništima, povrću, šećernoj repi, kukuruzu, ledinama, utrinama, nasipima i drugim ruderalnim staništima.

Glodari u lucerištu

Na novoposejanim usevima uljane repice i ječma, brojnosti su od I do III kategorije.

Najkritičnija situacija je u regionima Rume, Subotice, Beograda i Mladenovca gde su utvrđene brojnosti glodara do V kategorije i u regionima  Bačke Topole i Sente gde se brojnosti kreću do IV kategorije.

U regionima Sremske Mitrovice, Vrbasa, Sombora, Kikinde, Užica, Požarevca  i Niša su utvrđene brojnosti do III kategorije.

Štete od glodara na usevu šećerne repe

U regionima Jagodine, Kragujevca, Pirota, Šapca i Zaječara su utvrđene brojnosti do II kategorije.

Brojnosti za ostale regione se mogu pogledati na linku najnoviji prilozi iz regiona.

Kategorije za utvrđivanje brojnosti poljskih glodara:

Kategorija Opis brojnosti Broj rupa po hektaru
Poljska voluharica Poljski miš
I vrlo niska do 10 do 10
II niska 10-500 10-50
III srednja 500-5000 50-500
IV visoka 5000-20000 500-2000
V vrlo visoka 20000-50000 2000-10000

 

Sa žarišta, površina sa utvrđenim brojnostima iznad II kategorije, glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije, nakon nicanja useva nastavljaju svoju aktivnost oštećujući nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka. Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala.

Rupe od glodara u usevu uljane repice

Imajući u vidu uslove u kojima se odvija prozvodnja, toplo vreme sa deficitom padavina, uz obilje hrane koja se nalazi na navedenim usevima/zasadima, može se očekivati brzi porast populacije poljskih glodara i opasnost od njihovog prenamnoženja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kog će se vršiti primena rodenticida.

Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala.

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha.

U ovom momentu, mere zaštite se (po utvrđivanju brojnosti glodara u II i većoj kategoriji) preporučuju u lucerištima, novoposejanim usevima uljane repice, parcelama gde se planira setva pšenice i ječma, kao i u voćnim zasadima, primenom mamaka na bazi cink-fosfida u aktivne rupe:

Preparat Aktivna materija Doza
Agrocinkan cink-fosfid 5-10 g po aktivnoj rupi
Cinkosan cink-fosfid 5-10 g po aktivnoj rupi

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Nakon primene rodenticida u aktivne rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Suzbijanje poljskih glodara treba da se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog prenamnoženja.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja