Paprike je potrebno zaštiti od štetočina

 

Na području Srbije usevi paprike iz semena se nalaze u fazi razvoja listova, a usevi paprike iz rasada u fazi razvoja sporednih stabala i cvetanja.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita krompira od plamenjače i crne pegavosti

 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina: lisnih vaši, tripsa, kukuruzne sovice i sovice gama.

Biljne vaši i tripsi su štetočine koje imaju sposobnost da prenose veoma destruktivne biljne viruse koji su neretko ograničajavući faktor uspešne proizvodnje paprike.

Vaši su prisutne na naličju listova, a tripsi na svim biljnim delovima ali najviše u cvetovima paprike.

Pregledima useva paprike je uočeno i prisustvo jaja kukuruzne sovice i sovice gama. Larve obe štetočine se hrane lisnom masom, a larve kukuruzne sovice i pupoljcima, cvetovima a kasnije i plodovima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike na prisustvo štetočina i po potvrdi prisustva primena hemijskih mere zaštite.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Sa ciljem suzbijanja lisnih vaši i sprečavanja oštećenja lisne mase od sovice gama i generativnih organa od pamukove sovice, preporučuje se primena insekticida:

PREPARAT AKTIVNA    MATERIJA DOZA/KONCENTRACIJA
Tonus acetamiprid 0,25-0,4 kg/ha

 

Sa ciljem suzbijanja tripsa preporučuje se primena nekog od insekticida:

 

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Dicarzol 50 SP formetanat-hidrohlorid 1 kg/ha
Verimark cijantraniliprol 375 ml/ha
Laufer ili spinosad 0,75-1,25 l/ha
Laser super spinosad 0,12-0,2 l/ha

 

Kada su visoke temperature, sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja