Pirot: Počelo podnošenje zahteva za podsticaje razvoja poljoprivrede

Kao i prethodnih godina proljoprivredni proizvođači mogu da očekuju subvencije i podsticaje grada Pirota i ove godine. Grad je Fondu za poljoprivredu opredelio sredstva u iznosu od 56 miliona dinara. Prema rečima Mimice Kostić Đorđević, člana Gradskog veća, ukupan iznos sredstava biće raspodeljen za direktna plaćanja u iznosu od 3 miliona dinara, kreditnu podršku od milion dinara, podsticaje mera ruralnog razvoja 50,7 i za posebne podsticaje 1,3 miliona dinara.

Konkurs za korišćenje sredstava raspisan je 24.04.2021.godine. Zahtevi za subvencije mogu da se podnose od 01. do 05. u mesecu, sem za maj kada se zahtevi podnose od 05. do 10. maja.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva na ukupan iznos subvencija od maksimalno 800.000 dinara za investicije, do 300.000 dinara za premiju osiguranja i za sufinansiranje kamate na iznos kredita do 1.000.000 dinara, dok veštačko osemenjavanje nema ograničenja, kaže Mimica Kostić Đorđević.

“Iznos po računima u jednom zahtevu treba da bude najmanje 30.000 dinara, po svim merama, i svi računi se prilažu u jednom zahtevu bez obzira na koju se meru odnose. Pojedinačni računi sa iznosom ispod 1.000 dinara neće se prihvatiti.

Jedno gazdinstvo može da konkuriše za više mera iz konkursa ukoliko su saglasne sa proizvodnjom koja je prijavljena u Registar poljoprivrednog gazdinstva. Subvencionisaće se sva materijalana sredstva i investicije realizovane od 01.decembra 2020. godine i tokom 2021. godine dok traje konkurs, dok kod veštačkog osemenjavanja za grla osemenjena u periodu od 01.novembra 2020. do 31.oktobra 2021.”- kaže Kostić Đorđević.

Konkurs traje do utroška sredstava predviđenih gradskim budžetom, a najkasnije do 05.novembra, dok za veštačko osemenjavanje konkurs traje od 01. do 10. novembra 2021. Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na šalteru br.1 u Uslužnom centru. Brošura sa uputstvom za konkurisanje i konkursni obrazac uzimaju se na šalteru informacija u Uslužnom centru.

Za sve informacije poljoprivrednici se mogu obratiti i Poljoprivrednoj službi Pirot na telefon 010/305-541.

Ostavite komentar