Podsticaji u organskoj poljoprivredi: Po hektaru i dalje 26.000 dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojilo je Uredbu o izmenama Uredbe o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini koja je objavljna u Službenom glasniku RS broj 32/21.
Ovom Uredbom uvećani su podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji sa 400% na 550 % u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.
Nominalni iznos podsticaja za organsku biljnu proizvodnju u 2021.godini, iznosi 26.000 dinara po hektaru.
Nominalni iznos ostao je isti kao i prošle godine kada su organski proizvođači dobijali 400 odsto više nego proizvođači u konvencionalnoj proizvodnji. Međutim smanjen je iznos osnovnih podsticaja sa 5.200 na 4.000 dinara po hektaru.


Pravo na isplatu podsticaja se ostvaruje podnošenjem zahteva na osnovu Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju.
Zahtev se podnosi Ministrstvu finansija- Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine, saopšteno je iz Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia organica“.

Ostavite komentar