Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) u niskim brojnostima. U toku je početak naseljavanja ove štetočine na repičišta.

Takođe, u klopkama i prilikom vizuelnih pregleda registruju se visoke brojnosti imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) čiji je izlazak sa mesta prezimljavanja registrovan prošle nedelje. U toku je masovna migracija ove štetočine na repičišta, kao i početak dopunske ishrane imaga.

U narednom periodu se najavljuju niske temperature koje će uticati na smanjenu aktivnost navedenih štetočina.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a Regionalni centar Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Ostavite komentar