Pokrajina subvencioniše kamate na kredite RFV

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže čiji cilj je podsticanje troškova naknade kamate kredita za korisnike kredita Fonda, čime se doprinosi povećanju obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže AP Vojvodine.

Namena i uslovi Konkursa

Sredstva se opredeljuju za subvencionisanje kamate korisnika kredita Fonda, odobrenih za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Pravo i uslovi učešća na Konkursu definisani su u Konkursu za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sisteme za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je raspisao Fond, te u Pravilniku o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Fonda za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 2.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku kreditnim sredstvima po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% visine ugovorene kamate po kreditu registrovanog gazdinstva.

Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi od 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos podrške iznosi do 1.000.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se zahtevi poslati Fondu, ili ugovori zaključenih nakon 01.01.2020. godine, radi kreditiranja za navedene namene.

Obrazac prijave za odobrenje subvencionisanja kamate na kredit Fonda može se preuzeti elektronskim putem sa interent stranice Pokrajinskog sekretarijata  -www.psp.vojvodina.gov.rs odnosno na internet stranici Fonda (www.rfv.rs ) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar Cara Lazara 7a, Novi Sad.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.12.2021. godine.

Ostavite komentar