Poljoprivrednicima stižu nova rešenja za naknadu za odvodnjavanje

Obveznicima naknade za odvodnjavanje počela su da stižu obaveštenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije o umanjenju iznosa za 2023. godinu, kao i o njenom ukidanju za narednu.

 

 

ČITAJTE I: Usvojen novi pravilnik koji propisuje mere zaštite od požara u poljoprivredi

 

 

Kako se navodi u obaveštenju, ovakva odluka je predviđena izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu 4. decembra, a koji predviđa da se visina naknade za odvodnjavanje umanjuje za 50 odsto za 2023. godinu fizičkim licima i preduzetnicima, odnosno vlasnicima i korisnicima zemljišta i objekata na melioracionom području.

Foto: Agroportal.rs

Izmene se odnose na zemljište upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), objekat upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i ako je istovremeno upisan i u RPG, kao i za objekte upisane u Registar objekata, odnosno u Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, koji je istovremeno upisan i u RPG.

Obveznicima iz ovih kategorija se, prema obaveštenju, od 1. januara 2024. godine, naknada za odvodnjavanje neće naplaćivati.

Foto: Agroportal.rs

– Što se tiče plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu, poljoprivrednici će u narednom periodu dobiti nova rešenja u kojima je utvrđen iznos naknade koji će biti dužni da plate u roku od 15 dana – navodi se u obaveštenju resornog ministarstva.

Ako poljoprivrednici obračunate iznose ne uplate u roku na taj iznos će se obračunavati zatezna kamata.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Umanjenje, odnosno ukidanje naknade za odvodnjavanje je deo majskog sporazuma sklopljenog između Vlade Srbije i poljoprivrednika, posle njihovih protesta.

Poljoprivrednici su tada, između ostalog, tražili i potpuno obustavljanje plaćanja takse za odvodnjavanje za tekuću godinu.