Usvojen novi pravilnik koji propisuje mere zaštite od požara u poljoprivredi

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je pravilnik o posebnim merama o zaštiti od požara u poljoprivredi, pre, tokom i posle žetve.

Pod posebnim merama zaštite strnih i drugih useva od požara, u skladu sa zakonom, podrazumeva se organizovanje stalnog dežurstva, osmatračke službe, i službe veze i obaveštavanja, kao i opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom, kontrola protivpožarne opreme, ispravnosti mehanizacije i uskladištavanja useva, piše u pravilniku koji je potpisala ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

 

 

ČITAJTE I: Otvoren Treći javni poziv programa „50:40:10“, bespovratna sredstva po korisniku i do 200.000 evra

 

 

Kako se navodi, radi zaštite strnih i drugih useva od požara u jedinicama lokalne samouprave i mesnim zajednicama, najkasnije 20 dana pre žetve ili berbe, kao i za vreme žetve ili berbe, vršidbe, transporta i uskladištenja strnih i drugih useva, sprovode se posebne mere koje se sastoje u organizovanju stalnog dežurstva, osmatračke službe i službe veze i obaveštavanja.

Foto: Pixabay

Organizovanim stalnim dežurstvom obezbeđuju prisustvo i nadzor u zaštiti strnih i drugih useva od požara neprekidno u toku 24 sata, a osmatračka služba vrši obilaske i posmatranje poljoprivrednog zemljišta zasejanog strnim i drugim usevima sa dominirajućih vrhova sa kojih postoji dobar pregled područja.

U slučaju da su strni i drugi usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Na kompleksu zemljišta većem od 100 hektara, prokošavanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara najmanje u širini od 15 metara, a da se po završetku prokošavanja, prokošeni pojas mora odmah preorati.

Foto: Pixabay

Pakovanje ovršenih strnih useva i slame van naselja može se vršiti na udaljenosti od najmanje 100 metara od železničke pruge, voda visokog napona, trafostanice, skladišta zapaljivih materija, objekata u kojima se loži vatra i sličnih objekata koji mogu izazvati požar.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Takođe, traktor kojim se obavlja vršidba mora da bude snabdeven aparatom za gašenje požara tipa C-9, a pored vršalice mora da postoji ispravna jednocilindrična ručna pumpa za gašenje požara sa odgovarajućim priborom, a da se na vršalici mora nalaziti sud širokog otvora, napunjen vodom u količini od najmanje 50 litara.

Ceo tekst Pravilnika možete pročitati OVDE.