Faza razvoja šećerne repe

Preventivne mere kontrole sive repine pipe

Na području delovanja Regionalnog centra PIS-a Vrbas usevi šećerne repe posejani u prvim rokovima setve (početak meseca marta), nalaze se u fazi razvoja klijanje: klica probija površinu zemlje (BBCH 09).

Ukupno posejana površina pod usevima šećerne repe na području delovanja RC Vrbas, kreće se od 30-50% planiranih površina.

Vizuelnim pregledom feromonskih klopki, postavljenim na staro repište, nisu registrovani ulovi najopasnije štetočine šećerne repe, sive repine pipe – Bothynoderes punctiventris.

Kritičan period u razvoju šećerne repe je od faze klijanja i nicanja, do faze formiranja dva do tri para stalnih listova.

Siva repina pipa je veoma značajna štetočina šećerne repe. Štete pričinjavaju odrasle jedinke koje se hrane mladim izniklim biljkama. Za kratko vreme može da uništišti velike površine pod mladim usevom. Repina pipa pezimimljava kao odrasla jedinka u zemljištu na starim repištima. Kada temperatura vazduha dostigne 15 do 25°C dolazi do njihovog masovnog izlaska sa mesta prezimljavanja. U počektu odrasle jedinke ne lete nego samo hodaju. Ovaj period traje od nekoliko dana do 2 do 3 nedelje u zavisnosti od temperature. Pri temperaturama vazduha preko 20°C počinje let u potrazi za hranom, odnosno novim repištima. Na temperaturama nižim od 5°C prestaje kretanje insekata, i oni se obično nalaze skriveni među grudvama ili u površinskom sloju zemljišta.

Feromonske klopka klopka postavljena na staro repište
Feromonske klopka klopka postavljena na staro repište

S obzirom na trenutne i prognozirane vremenske uslove, u narednom periodu se očekuje masovniji izlazak pipa sa mesta prezimljavanja.

Proizvođačima šećerne repe se preporučuju preventivne mere kontrole ove štetočine:

-kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih

-setva lovnih pojaseva, odnosno gušća setva na uvratinama novih repišta

Preporuka proizvođačima šećerne repe je redovan obilazak starih repišta, kao i praćenje nicanja novih repišta.

Ostavite komentar