Preventivne mere u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice

Na klopkama postavljenim u zasadima koštičavog voća i vinove loze na terenu RC Sremska Mitrovica, beleže se prvi ulovi azijske voćne mušce (Drozophila suzukii). Ovo je prva sezona od 2015. godine kada je započeo monitoring ove šteočine, da se ovako rano u vegetaciji pojavio imago na klopkama. Obično se prve jedinke registruju polovinom jula meseca. To znači da je sada ugroženo ranostasno voće, poput trešanja, jagoda, ranih bresaka i dr.

Klopke za ovu štetočinu su na bazi mirisnog atraktanta (crno vino i jabukovo sirće u istom odnosu i nekoliko kapi deterdženta za sudove), postavljene su na obodne redove pri rastojanju 1,5 metar  i u unutrašnjem delu voćnjaka ili vinograda pri rastojanju od 3-5 m.

Azijska voćna mušica, ima više generacija u toku godine a najveće štete nanosi kada su plodovi na početku zrenja, testerastom legalicom polaže jaja u mezokarp, tamo se pile larve i hrane se sadržajem ploda. Embrionalni razvoj traje različito u zavisnosti od temperature spoljašnje sredine.

Sada, kada je konstatovano prisustvo ove štetočine ovako rano u vegetaciji, preporuka je da se sprovedu sve raspoložive preventivne mere, pre svega higijensko – sanitarne mere u cilju sprečavanja intenzivne pojave azijske voćne mušice u voćnjaku:

-postavljanje klopki sa atraktantom u cilju masovnog izlovljavanja

-uništavanje korovske flore i šiblja (divlje kupine, zova, drenjine) u okolini voćnjka i vinograda čiji su plodovi potencijalni domaćini štetočini.

RC Sremska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem aktivnosti azijske voćne mušice i o ostalim merama kontrole kao i hemijskim merama suzbijanja će obavestiti proizvođače.

Ostavite komentar