Prisustvo biljnih vaši i tripsa u proizvodnji povrća

U proizvodnji povrća, paprike, paradajza i krastavca kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo biljnih vaši – Aphididae i tripsa –Thysanoptera.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši i tripsi su veoma značajni i kao prenosioci veoma destruktivnih fitopatogenih virusa. Dva najdominantinija virusa u proizvodnji povrća u nišim uslovima  su virus mozaika krastavca koji prenose vaši i virus bronzavosti paradajza koji prenose tripsi. Ukoliko dođe do zaraze biljaka virusima u početnim fazama razvoja može doći do velikih šteta i gubitka prinosa.

U cilju zaštite paprike, paradajza i krastavca proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se uoči njihovo prisustvo primena hemijskih mera zaštite:

-za suzbijanje vaši preporučuje se primena nekog od insekticida: Teppeki (flonikamid) u količini od 0,06 do 1kg/ha u usevima paradajza i krastavca i u količini od 0,12 do 0,14 kg/ha u usevima paprike ili Scatto (deltamterin) u količini od 0,3 do 0,7 l/ha.

-za suzbijanje tripsa preporučuje se primena insekticida: Exirel (cijantrniliprol) u količini 0,75 l/ha ili Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,04%.

U cilju uspešne kontrole viroza pored suzbijanja prenosioca virusa važno je i sprovođenje drugih nepesticidnih mera kao što su: uništavanje korova u i oko plastenika i parcela na otvorenom gde se gaji povrće, uništavanje zaraženih biljaka, postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore i otvore za provetravanje plastenika u cilju spečavanja ulaska vaši i tripsa u zatvoren prostor.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar