Prisustvo glodara u usevima strnih žita

 

Na području AP Vojvodine, na pojedinim parcelama, registrovana su oštećenja od poljskih glodara na usevima ječma i pšenice. Najveće štete su zabeležene na teritoriji Bačke, u regionu Vrbasa, Bačke Topole, Novog Sada i Subotice. Štete u vidu oaza sa pojedenim biljkama su uglavnom po obodima parcela.

Najveće štete su uočene na parcelama u blizini useva uljane repice.

 

 

ČITAJTE I: Evropska komisija: 70% zemljišta u EU nije u dobrom stanju

 

 

Na osnovu rupa koje se nalaze na uvratinama i na ulazu u parcele, trenutne štete su najvećim delom posledica ishrane poljskih miševa i poljske voluharice. Na određenom broju parcela su uočene i štete od ishrane zečeva.

Štete od glodara u usevu ječma

Kao mogući razlozi za povećanje brojnosti poljskih glodara mogu se navesti:

– Blaga zima sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti što je uticalo na bolje preživljavanje glodara

– Povećanje površina pod strnim žitima i uljanom repicom čime je obezbeđen izvor hrane tokom prošle jeseni, zime i ranog proleća

– Neadekvatno suzbijanje tokom zimskog perioda koje treba da bude organizovano i istovremeno na većem broju parcela

– Redukovana obrada zemljišta čime se omogućava bolje preživljavanje glodara.

Sada, u ovom periodu, vrlo malo mera je ostalo na raspolaganju u kontroli glodara.

Štete od glodara u usevu pšenice

Treba imati u vidu da je primena registrovanih rodenticidnih mamaka sada moguća samo na uvratinama i na ulazu u parcele gde se može uočiti prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Međutim, u trenutnim uslovima sa čestim padavinama, primena registrovanih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida nije moguća. Njihova primena nije dozvoljena po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Naglašavamo da je u proteklih nedelju dana palo i do 100 litara kiše po kvadratnom metru na pojedinim lokalitetima u Bačkoj, gde je i uočeno prisustvo šteta od glodara. Takođe, u najavi je kišovito vreme do kraja ove nedelje.

 

Razbacivanje mamaka po površini parcela nikako nije dozvoljeno! U suprotnom, postoji izuzetno visok rizik od trovanja svih živih organizama i životne sredine!

 

Jedino što se u ovom periodu može preporučiti je košenje površina pored parcela i na uvratinama kako bi se obezbedio pristup predatorima sitnih glodara.

Izvor: prognozno-izveštajna služba zaštite bilja