Probni popis poljoprivrede od 12. do 19. juna

U sklopu priprema predstojećeg Popisa poljoprivrede 2021. Republički zavod za statistiku sprovešće Probni popis poljoprivrede u periodu od 12. do 19. juna 2020. godine. Cilj probnog popisa je testiranje metodologije za predstojeći popis poljoprivrede i testiranje aplikacije za unos i slanje podataka. Svi popisivači koji budu angažovani u obavezi su da prođu on- line obuku.

Nakon Popisa poljoprivrede 2012. i Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018. godine, sprovođenje sveobuhvatnog Popisa poljoprivrede 2021. u Republici Srbiji neophodno je radi obezbeđivanja kontinuiteta u proizvodnji strukturnih podataka u oblasti poljoprivrede. Sprovođenje ove važne statističke akcije je u skladu i sa Svetskim programom za popis poljoprivrede 2020, FAO-UN, kojim se preporučuje da sve zemlje od 2016. do 2025. godine realizuju popis u skladu sa njihovim specifičnostima, kao i da imaju u vidu potrebu za prikupljanjem minimuma podataka neophodnih za analizu i praćenje na međunarodnom nivou.

Republičkom zavodu za statistiku sprovođenje popisa, u metodološkom i organizacionom smislu, predstavlja najsloženije statističko istraživanje. Zbog toga je od izuzetnog značaja da se u Probnom popisu poljoprivrede testiraju pripremljeni metodološki instrumenti i organizaciona rešenja.

Podaci koji se prikupljaju Popisom su: poljoprivredno zemljište po kategorijama korišćenja i svojini, stoka po vrstama i kategorijama i košnice pčela, navodnjavanje i upotreba đubriva, poljoprivredna mehanizacija i objekti, radna snaga na gazdinstvima i druge aktivnosti gazdinstava koje donose prihod, kao i ostali podaci o gazdinstvima – tržišna orijentisanost, upotreba računara, primena procedura.

Podaci o organskoj proizvodnji i realizovanim merama ruralnog razvoja takođe su predmet Popisa, ali će se ovi podaci preuzeti iz administrativnih izvora, dok će podaci o načinu držanja stoke i skladištenju organskog đubriva biti prikupljeni drugim statističkim istraživanjem, kao modul.

Pored strukturnih podataka, Popisom će biti prikupljeni i podaci o stočarskoj proizvodnji u 2020/21. godini.

Ostavite komentar