Raspisan javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju

 

Javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura raspisan je danas, 7. avgusta i trajaće do 7. septembra 2023. godine.

 

 

ČITAJTE I: Za nabavku opreme za navodnjavanje 143 miliona dinara

 

 

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

-primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru; primarnu proizvodnju voća i grožđa;

-primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

-ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

-primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

-obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda 

-navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju upisane odgovarajuće površine pod proizvodnjom biljnih kultura, izvršila su obnovu registracije za tekuću godinu i nalaze se u aktivnom statusu i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo,

4) zemljoradnička zadruga,

5) srednja škola,

6) naučnoistraživačka organizacija,

7) manastir i crkva.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je podnosilac zahteva u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i da je ukupna vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara. Izuzetno u 2023. godini pravo na podsticaje se može ostvariti i ako je investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovalo u periodu od 1. marta 2022. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Lice koje ispunjava opšte i posebne uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom započinje ostvarivanje prava na podsticaje izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

 

 

 

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.