Razvojni fond AP Vojvodine nastupiće na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Tradicionalni 88. međunarodni Poljoprivredni sajam u Novom Sadu održaće se od 18-24.09.2021.godine. Razvojni fond AP Vojvodine će i ove godine učestvovati na toj svetski priznatoj manifestaciji. Kao i prethodnih godina, Razvojni fond će svoj nastup na Sajmu organizovati sa štanda Vlade AP Vojvodine. Svi zainteresovani biće u prilici da prilikom  posete štandu Fonda dobiju sve relevantne informacije koje se odnose na njegove proizvode koji su trenutno u ponudi na tržištu. Takođe, moći će da se dodatno informišu o svemu što krasi jednu takvu instituciju kao što je Razvojni fond.

Na Sajmu će Razvojni fond predstaviti široku paletu svojih kreditnih proizvoda namenjenih kako poljoprivrednicima tako i privrednicima i preduzetnicima. Svojom kreditnom politikom koja se ogleda u rokovima otplate do 7 godina, periodom mirovanja do 24 meseca, niskim fiksnim kamatnim stopama u rasponu od 1-3% na godišnjem nivou, Razvojni fond AP Vojvodine je među najpovoljnijim finansijskim institucijama na tržištu koje se bave kreditiranjem krajnjih korisnika, a bez sumnje najpovoljnija institucija kada se govori o kreditiranju poljoprivrednika. Razvojni fond APV pred sebe uvek postavlja najviše ciljeve, što podrazumeva da se uvek ide brže i bolje napred i da se u što većoj meri zadovolje potrebe privrednih subjekata i poljoprivrednika sa teritorije Vojvodine.

Na predstojećem Sajmu Razvojni fond AP Vojvodine predstaviće konkursne linije za poljoprivrednike, pravna lica i preduzetnike i to:

Za poljoprivredna gazdinstva:

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;

 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;

 • Konkurs za nabavku poljoprivredne mehanizacije;

 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;

 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;

 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;

 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

 

Za pravna lica i preduzetnike:

 

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;

 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;

 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva;

 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;

 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;

 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;

 

Sve detaljnije informacije će se moći dobiti na štandu Razvojnog fonda ili na telefon 021/454334.

 

 

Ostavite komentar