Razvojni fond Vojvodine: Konkursne linije za turizam

 

Razvojni fond AP Vojvodine iz godine u godinu nastavlja trend uspešnog poslovanja. Analizirajući broj podnetih i odobrenih kreditnih zahteva u 2022.godini došli smo do zaključka da je najveće interesovanje korisnika vladalo za kredite za investicije u poljoprivredi, za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i za kupovinu poljoprivredne mehanizacije.

 

 

 

ČITAJTE I: Karin salaš živi puna dva veka na radost njegovih vlasnika i putnika namernika

 

 

 

Razvojni fond AP Vojvodine, kao finansijska institucija, prinuđen je da prati dešavanja na finansijskom tržištu i da se prilagođava promenama na istom. Svedoci smo da su promene na globalnom nivou uslovile da i poslovne banke menjaju svoju poslovnu politiku, što se ogleda u promenama visine kamatnih stopa i ukidanju fiksnih kamata . Upravo iz tog  razloga i Fond je bio prinuđen da koriguje visinu kamatnih stopa naviše, vodeći računa da i dalje bude najpovoljniji na tržištu.

Za dve  konkursne linije vlada sve veće interesovanje poljoprivrednih gazdinstava. Ovde je reč o konkursnoj liniji za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansirane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i konkursnoj liniji za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisanu od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koje je Fond razvio u saradnji sa ovim sekretarijatom.

Kako je izjavio direktor Fonda Goran Savić, osnovni cilj razvoja ovih kreditnih linija je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kao i stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi  unapređenja turističke ponude AP Vojvodine.

-Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptacijua i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta, sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga, obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma, nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira i ostale namene u oblasti turizma na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji, rekao je Savić.

Konkursne linije sadrže mnoge pogodnosti koje se ogledaju od iznosa bespovratnih sredstava  od  8 %12 % od odobrenog iznosa kredita kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam do subvencionisanja kamatne stope od strane istog sekretarijata. Obrada kreditnog zahteva kod obe konkursne linije je bez naknade.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Kreditne linije su do 7 godina, od 12-24 meseca je period mirovanja, kamatne stope za kredite sa valutnom klauzulom su vezane za šestomesečni Euribor na koji se dodaje fiksni deo od 2%, odnosno ukoliko je dinarski kredit kamatne stope su vezane za referentnu kamatnu stopu NBS na koji se dodaje fiksni iznos od 0,8%. Iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva.

Sve dodatne informacije o ovim  konkursnim linijama, mogu se videti na sajtu www.rfapv.rs, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.