Razvojni fond Vojvodine: Krediti za poljoprivredu sa otplatom do 7 godina, periodom mirovanja do 2 godine i godišnjom kamatom od 1-3 odsto

Kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i preduzetnika po najpovoljnijim uslovima, osnovna je delatnost Razvojnog fonda AP Vojvodine koji iz godine u godinu nastavlja uspešan trend poslovanja. Tako je 2020. godina bila najuspešnija od osnivanja ovog fonda, a odobreno je više od milijardu dinara kredita malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima čije sedište je na teritoriji AP Vojvodine.

Razvojni fond APV je svojom kreditnom politikom, koja se ogleda u rokovima otplate do 7 (sedam) godina i periodom mirovanja do 2 (dve) godine, fiksnim i niskim kamatnim stopama koje su u rasponu od 1-3% na godišnjem nivou, veoma uticao na kreditnu ponudu banaka i sniženje kamatnih stopa. Time je poljoprivrednicima koji posluju na teritoriji Vojvodine omogućeno povoljnije korišćenje finansijskih sredstava za sve vrste investicija kao i obrtna sredstva.

Razvojni fond svake godine pred sebe postavlja više ciljeve, a to podrazumeva da ide još brže i bolje napred i da u što većoj meri zadovolji potrebe poljoprivrednika sa teritorije Vojvodine. Upravo iz tog  razloga prilagođava uslove i uvodi novine u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom.

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Razvojni fond je omogućio da pomenuti Sekretarijati subvencionišu kamatu i trošak obrade zahteva za dve kreditne linije i to za:

-Kreditnu liniju za turizam i seoski turizam (https://rfapv.rs/?page_id=3338 )

-Kreditnu liniju za  nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže ( https://rfapv.rs/?page_id=3514 )

U 2021.godini Razvojni fond je plasirao na tržište 7 kreditnih linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva, a to su:

-Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu ( https://rfapv.rs/?page_id=3553 )

-Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta (https://rfapv.rs/?page_id=3564 )

-Konkurs za dugoročne kredite za nabavku mehanizacije (https://rfapv.rs/?page_id=3574 )

-Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam (https://rfapv.rs/?page_id=3590 )

-Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (https://rfapv.rs/?page_id=3612 )

-Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa (https://rfapv.rs/?page_id=3599 )

-Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi (https://rfapv.rs/?page_id=3582 )

Novi konkursi se primenjuju od 01.01.2021.godine, a rokovi za podnošenje zahteva za kredit nisu vremenski ograničeni.

Sve dodatne informacije se mogu videti na sajtu www.rfapv.rs, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.

Razvojni fond APV trudi se  da poljoprivrednici  sa teritorije Vojvodine budu što bolje obavešteni o postojećim konkursima i pogodnostima koje on nudi. Upravo iz tog razloga su marketing aktivnosti Fonda u najvećoj meri usmerene na održavanje prezentacija u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, putem kojih se najrelevantnije informacije mogu uspešno preneti potencijalnim korisnicima. Zbog pandemije COVID-19 u proteklih godinu dana Razvojni fond je bio primoran da  veću pažnju usmeri ka drugim vidovima promovisanja kao što su  specijalizovane emisije na regionalnim i lokalnim medijima, oglašavanje u štampanim medijima i internet portalima.

Foto: Pixabay

Ostavite komentar