RFV: Dugoročni krediti za likvidnost, kamata 1 odsto

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja posledica prouzrokovanih pandemijom KOVID – 19 SUBVENCIONISANE OD STRANE Pokrajinskog sekretarijata za finansije.
Krediti su namenjeni za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica koja su razvrstana kao mikro ili malo pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Korisnik kredita je dužan da u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10 odsto, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.
Iznos kredita mora biti u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, a ne više od 50 odsto poslovnih prihoda iskazanih u poslednjem predatom finansijskom izveštaju, odnosno do 50 odsto ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini za preduzetnike koji se paušalno oporezuju.
Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000 dinara, najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000 dinara.
Godišnja kamatna stopa je tri odsto, od čega je jedan odsto na teret korisnika kredita, a dva odsto refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije. Rok vraćanja kredita je do 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci. U grejs periodu mesečno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10.decembra 2020. godine.

Autor: J. Bajšanski
Foto: Pixabay

Ostavite komentar