Rizičan period u zaštiti vinove loze

 

Na području Srbije, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različiim fazama sazrevanja: od početka šarka do šarak bobica. Kod pojedinih sorti namenjenih preradi (za rakiju) i stonih sorti (poput sorte Kardinal) započela je berba.

U vinogradima se registruje prisustvo štetočina koje mogu da ugroze rod i kvalitet grožđa. Na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom se registruju ulovi azijske voćne mušice, a beleži se i aktivnost treće generacije pepeljastog grožđanog moljca u ugroženim vinogorjima-Fruškogorskom, Vršačkom, Potiskom, Župskom i Smederevskom.

 

 

ČITAJTE I: Kako je aktivna suspstanca hlorpirifos završila u našim breskvama?

 

 

Na mestima gde ženke azijske voćne mušice zasecaju pokožicu bobica da bi položile jaja, i na mestima gde se larva pepeljastog grožđanog moljca ubušuje u bobicu, otvara se put za naseljavanje gljive prouzrokovača sive truleži grožđa, što za posledicu može imati smanjenje prinosa i kvaliteta vina.

Dodatni rizik predstavlja i činjenica da ulaskom vinove loze u faze sazrevanja (kada bobice omekšavaju i količina šećera se povećava) ona postaje veoma osetljiva na infekcije prouzrokovačem sive truleži.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Sa ciljem zaštite vinove loze od pomenutih štetnih organizama i smanjenja rizika od nastanka šteta, kako direktnih tako i indirektnih, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite, uz obavezno poštovanje karence:

 

Preparat Aktivna materija Doza Karenca
Plures deltametrin 500-700 ml/ha 14 dana
Šakal lambda-cihalotrin 0,05-0,06 l/ha 14 dana
Laser 240 SC+

 

Luna privilege

spinosad

 

fluopiram

0,008-0,01%

 

0,5 l/ha

14 dana

 

 

7 dana SS; 21 dan VS;

Libreto, Teldor 500 SC fenheksamid 1 l/ha 7 dana SS; 21 dan VS;

Strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata! Mere zaštite se preporučuju samo kod sortimenta kod koga se može ispoštovati karenca navedenih preparata.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja