Robne rezerve: Naturalna razmena 30.000 tona kukuruza za tovnu stoku

 

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 30.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku.

 

 

ČITAJTE I: Robne rezerve: Razmena NPK đubriva za kukuruz i pšenicu

 

 

 

Naturalna razmena će se izvršiti sa pravnim licima, zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima  koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola ili 01.46 – uzgoj svinja i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao I o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS”, br. 25/2023, 110/2023 i 3/2024) i nalaze se u aktivnom statusu.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

  1. a) 14,62 kg merkantilnog kukuruza za 1kg farmskih tovnih svinja;
  2. b) 19,71 kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovne junadi.

Pariteti su utvrđeni na osnovu cene merkantilnog kukuruza na dan 18.01.2024. godine na Produktnoj berzi u Novom Sadu od 17,10 din/kg bez PDV i 18,81 din/kg sa PDV, odnosno cene tovnih svinja od 250 din/kg bez PDV i 275,00 din/kg sa PDV, odnosno tovne junadi od 337,00 din/kg bez PDV i 370,70 din/kg sa PDV, po kretanju cena u oglasima 15.01.2024. – 17.01.2024. godine, Info Tim Logistik DOO, Novi Sad.

Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 08.03.2024. godine, do 10 časova.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu stoku“, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 08.03.2024. godine u 12 časova.

Ceo tekst javnog poziva čitajte OVDE.