Robne rezerve: Otkup ovogodišnjeg merkantilnog kukuruza po ceni 29 din/kg do 30. novembra

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.

1) Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

– fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

-zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

-ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih

-pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga, ovlašćenih skladištara i pravnih lica, koja nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

2) Kvalitet

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1

Elementi kvaliteta

– do 14 % vlage,

-do 8 % lomljenih zrna,

-do 2 % defektnih zrna,

-do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

3) Cena merkantilnog kukuruza je 29,00 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

4) Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladišta.

5) Prijavljivanje – za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs , svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

6) Ugovaranje – zaključivanje ugovora vršiće se na osnovu elektronskih prijava prodavaca, u skladu sa slobodnim skladišnim kapacitetima i potrebama Direkcije.

7) Plaćanje – Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

8) Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.

9) Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/32-39- 052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

10) PREGLED OVLAŠĆENIH SKLADIŠTARA DIREKCIJE U KOJA ĆE SE USKLADIŠTAVATI MERKANTILNI KUKURUZ ROD 2021. GODINE IZ OTKUPA

1 DOO „RACA“ Zrenjanin, (silos u V.Stepu)

2 „VREBALOV AGRAR“ Novi Bečej

3 „RATAR“ Pančevo

4 „BCM TRADE“ Beograd (silos u Idvoru)

 5 „AGROPRODUKT“ Bumbarevo Brdo

6 „SKOM“ Feketić ( silos u Aleksi Šantiću)

7 „AGROOMEGA“ Žabalj

8 „AGROPLOD“ Gložan

9 „AGROHEMIKA“ Bački Petrovac

10 „AGROHEMIKA“ Bački Petrovac (silos u Ravnom Selu)

11 „MISTRAL KOMERC“ Temerin (silos u Čurugu)

12 „MISTRAL KOMERC“ Temerin

13 „ŽITOSREM“ Inđija

14 „ŽITOPROMET RUMA“ Ruma

15 „ŽITOPROMET MLINPEK“ Stara Pazova

16 „ALBATROS“ Šid (silos u Erdeviku)

17 „SILODANIK“ Kuzmin

18 ZZ „BEŠKA AGRAR“ Krčedin

19 ZZ „BEŠKA AGRAR“ Krčedin (silos u Staroj Pazovi)

20 „EKOKOM-ŽITOPROMET“ Draginje

21 „MLIN KOVAČEVIĆ“ Lipolist

22 „BRAĆA RUŽIĆ“ Klenje

23 „DPS KLAS GRUP“ Šabac (silos u Platičevu)

24 „DPS KLAS GRUP“ Šabac (silos u Debrcu)

25 MLIN FILIPOVIĆ KATA Kozjak

26 „STOČAR L.S.B. “ Ub

27 „RATAR-KORN“ Pančevo, (silos u Nišu)

Sve dodatne informacije možete pogledati  OVDE

Priredila: J. Bajšanski

 

 

Ostavite komentar