RURALNE SREDINE U SRBIJI – Spasavanje sela i države

Ova knjiga rezultat je autorovog četvorodecenijskog bavljenja selom i ruralnim temama uopšte i brojnih putovanja po svim krajevima naše zemlje. Rezultat tog svojevrsnog hodoljublja i nesebičnog angažmana je knjiga u kojoj njen autor, Branislav Gulan, iznosi najupečatljivije slike srpskog sela i poglede na njegovo stanje i dalju budućnost.

Ruralni razvoj i ruralno preduzetništvo predstavljaju novu razvojnu filozofiju agrobiznisa u Evropskoj uniji. Reč je o novom konceptu društveno-ekonomskog razvoja u teroji i praksi razvijenih zemalja. U Srbiji, nažalost, do sada nije postojala konzistentna i dugoročna politika ruralnog, kao ni razvoja preduzetništva, a tek sad se gradi dugoročna strategija  ruralnog razvoja. Sastavni deo je i ruralno preduzetništvo, kao moderan sistem privređivanja i održivog razvoja i modela multifunkcionalne poljoprivrede. Dakle, radi se o modelu privređivanja koji je vezan za poljoprivredu i „oko poljoprivrede“. Zato je multifunkcionalnost ključna reč nove agrarne i ruralne politike u Srbiji jer oko tri četvrtine njene teritorije čine ruralna prostranstva na kojima živi polovina ukupnog stanovništva. Polazeći od te činjenice, postoje potencijali za razvoj agrarnog preduzetništva. U Srbiji postoji 500.000 nezaposlenih, a od 10 radnika koji su ostali bez posla više od polovine moglo bi da se zaposli u ruralnim područjima. Povratak u ruralna područja ne znači, međutim, „poseljačenje“ radnika i njihovo vraćanje ralu, motici i traktoru, već njihovo zapošljavanje u oblasti poljoprivrede – u šumarstvu, vodoprivredi, raznim uslužnim delatnostima, zanatstvu, domaćoj radinosti, infrastrukturi, malim i srednjim pogonima. Iskustva Evropske unije ukazuju da osmišljena politika ruralnog razvoja, finansijski podržana, ima za rezultat uspešnu ruralnu ekonomiju, sa mogućnostima za zapošljavanje. S povratkom u selo, ono će opstati i ostati, jer u Srbiji od 4.709 sela na putu nestanka je 1.200. Uz to ide i reafirmacija starih zanata i tradicionalnih lokalnih proizvoda, sve izraženija potržnja za seoskim turizmom i interesovanje za lokalnu kulturu i tradiciju. Na taj način se uspostavlja veza između tradicionalnog i modernog. Slično kao i u zemljama u razvoju, ruralnost se i u Srbiji poistovećuje sa siromaštvom. U njoj, na žalost, ne postoji dovoljna podrška  razvoju preduzetništva uopšte, pa i agrarnog preduzetništva, zbog čega njena ruralna područja sve više „pate“ od deagrarizacije, senilizacije, pa i gašenja čitavih sela. Dokaz tome je i činjenica da u čak 1.034 sela ima manje sto stanovnika, piše u sažetku ove knjige.

Knjiga ,,Ruralne sredine u Srbiji – Spasavanje sela i države’’ autora Branislava Gulana, proglašena je za knjigu godine u ovoj oblasti. Autoru je uručena nagrada ,,DARODAVNICA’’. To je najviše priznanje Društva za narodno prosvećivanje “Svetionik” iz Kragujevca za autorski rad na Četvrtom festivalu književnog stvaralaštva na selu i o selu u Republici Srbiji pod nazivom ,,Moje selo u pričama i pesmama za 2019. godinu’’.

Branislav Gulan je dugogodišnji novinar, publicista, književnik član Naučnog društva ekonomista Srbije, Nacionalnog tima ze preporod sela Srbije i Mreže za ruralni razvoj EU u Srbiji. Dobitnik je tri nagrade za životno delo: najvišeg priznanja Saveza novinara Srbije i Crne Gore – Povelјe za životno delo Saveza novinara Srbije i Crne Gore (2016), Nagrade za životno delo na Međunarodnom festivalu novinara u Bogatiću (2016), kao i priznanja – nagrade za životno delo Društva novinara Vojvodine (2019.godine). Savetnik je i stručni konsultant ministra za regionalni razvoj u Vladi Srbije Milana Krkobabića (od 2017) i angažovan je na projektu „500 zadruga u 500 sela“. Bio je urednik u časopisu Ekonomska politika (izdanje kuće Borba), gde je takođe objavio više hilјada analitičkih tekstova iz oblasti makroekonomije i agropolitike. Od 1994. do 1999. bio je urednik ekonomske rubrike u novosadskom Dnevniku, gde je objavio oko 2.000 zapaženih tekstova. O komorskom sistemu Jugoslavije, a potom i Srbije, objavio je više hilјada vesti, informacija, članaka i komentara. Po tome je bio značajan njegov promoter u javnosti, gde je redovno citiran.

I dalјe je aktivan novinar, publicista i književnik; gotovo svakodnevno prisutan je u javnosti sa svojim analitičkim tekstovima. Jedan je od najcitiranijih srpskih novinara-publicista i analitičara, kako u zemlјi tako i u svetu. Iz oblasti koju prati i komentariše. Felјtone iz oblasti agrara i makroekonomije objavlјivao je u Novostima, Politici, Dnevniku, Privrednom pregledu… I dalјe mu izlaze felјtoni o srpskoj privredi i agraru u Sremskoj polјoprivredi, Sremskim novinama, Politici, Novostima, Agroindustriji, Polјoprvredniku…

Autor je i koautor oko 25 knjiga, među kojima su i: “Ruralne sredine u Srbiji – spsavanje sela i države”, “Sudbina oduzete imovine”, “S obe strane pakla”, “Dve strane istine”, “Koreni”,”Polјoprivreda Jugoslavje pre i posle sankcija”,” Srbija danas”, “Zašto i kako se organizovati u zadruge”, “Razvoj porodičnih preduzeća u seoskim područjima Srbije”, “Vodič kroz zadrugarstvo Srbije”, kao i desetak knjiga na temu ekonomske problematike, privrede, berzanskog poslovanja…Za potrebe Izdavačkog centra Demokratske stranke uredio je i izdao tri knjige iz oblasti privrede.

Autor: Branislav Gulan

Ostavite komentar