Saveti stručnjaka kompanije KITE doo: Zaštita uljane repice

 

Obilaskom parcela uljane repice primećena su ubušenja male repičine pipe ( Ceutorhynchus pallidactylus) u lisne drške donjih listova, u kojima se hrane larve.

 

 

Larva male repičine pipe

S obzirom na vremenske uslove razvučen je period aktivnosti imaga, čija brojnost prelazi kritičan prag.

 

ČITAJTE I: Analizom zemljišta do boljih useva

 

 

Osim pipe na parcelama je prisutan i sjajnik (Meligethes aeneus), u nediferenciranim cvetnim pupoljcima, koji će tek da pravi štete. Preporučuje se proizvođačima koji su uradili jedan tretman da ga moraju ponoviti, čim vremenski uslovi omoguće ulazak u parcele.

Sajajnik na uljanoj repici

S obzirom na mehanizam dejstva prisutnih insekticida (piretroida), koji imaju kontaktno i digestivno delovanje, potrebno je uz insekticid dodati Barrier 2 l/ha  i Surfare 0,3 l/ha.

Oštećenja od legalice na lisnoj drški

Barrier je bioprotektant, koji u sebi sadrži kalcijum i silicijum, deponuje se u sloju izmedju epidermisa i kutikule, štiti od biotskih i abiotskih stresova. Primenom Barriera pored jačanja ćelijskog zida povećavamo i otpornost biljaka na bolesti i insekte.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Surfare je surfaktant koji smanjuje površinski napon, reguliše i stabilizuje pH između 4 i 5, smanjuje vreme prodiranja, povećava disperziju pesticida i obezbeđuje bolju pokrovnu moć pri aplikaciji.