Sombor: Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe

Na području delovanja Regionalnog centra PIS Sombor, voćne vrste su u fazi mirovanja.

U zasadima jabučastog voća, u toku je intenzivna rezidba dok će se  rezidba koštičavog voća obaviti kasnije. S’ obzirom na to da je ovo veoma važna pomotehnička operacija, tokom rezidbe potrebno je obaviti i fitosanitarne mere koje su važne u kontroli štetnih organizama.

Pre početka rezidbe kao i tokom  same rezidbe obavezna je  dezinfekcija alata i pribora koji se koristi. Dezinfekcija pribora i alata se vrši  potapanjem u rastvor varikine  ili 96% alkohola ili  5% rastvora bakarnih preparata, pogotovo alat i pribor kod rezača  koji je  prethodno obavljao rezidbu u drugom voćnjaku.

Tokom rezidbe treba obratiti pažnju na prisustvo zaostalih plodova iz prethodne godine. Sve  sasušene biljne delove koji su tokom vegetacije zaraženi nekim od fitopatogenih bakterija  (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe) ili gljiva (Nectria galigena) potrebno je ukloniti kao i  zaražena i sasušena  stabala. Orezane delove zaraženih biljaka kao i zaražena stabla treba izneti iz zasada i zapaliti.

U voćnjacima u kojima je registrovano prisustvo simptoma čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) tj štetnih organizama koji prezimljavaju u opalom lišću preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree, u cilju razgradnje lisne mase i smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena.

Ostavite komentar