Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku

Na teritoriji Regionalnog centra PIS-a Pančevo aktuelna je zimska (zrela) rezidba jabučastog voća, dok je preporuka proizvođačima koštičavog voća da rezidbu sprovedu kasnije, zbog toga što kod ovih voćnih vrsta  može doći do problema sa izmrzavanjem.

Sada je pravi trenutak da se preduzmu sve preventivne mere koje možemo da sprovedemo  u kontroli štetnih organizama.

Preporuka je pre svega da se izvrši dezinfekcija alata i pribora za orezivanje potapanjem u rastvor varikine  ili 96% alkohola, zbog toga što se prouzrokovači bolesti prenose i alatom prilikom rezidbe.

U preventivne mere spada i orezivanje zaraženih delova stabla sa patogenima (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe, Nectria galigena).

Takođe, prilikom rezidbe treba da se uklone svi zaostali plodovi iz prethodne godine, sasušeni biljni delovi pa ako je potrebno i da se uklone  čitava stabla, ukoliko su simptomi prisutni na deblu, zbog toga sto oni  u predstojećoj vegetaciji predstavljaju izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj štetnih organizama.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti iz voćnjaka i zapaliti.

U voćnjacima koji su u toku vegetacije bili zaraežni  gljivama prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) u cilju razgradnje lisne mase i smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena, preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree.

Ostavite komentar