Sremska Mitrovica regresira deo premije za osiguranje useva i životinja

 

Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala je Konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i životinja u 2021. godini.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede i to : ratarskih kultura, povrtarskih kultura, voćarskih kultura i vinove loze, kao i umatičenih životinja.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu (koji je predviđen za ove namene) je 2.700.000,00 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 20% od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja.

Maksimalni iznosi sredstava za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede po jednoj prijavi iznosi 20.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Prijave na konkurs se podnose do 15.11.2021. godine.

Dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica ili putem telefona 022/610-573.

Tekst konkursa, i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Agencije www.arrsm.rs.

Ostavite komentar