Šta donosi Mera 4 IPARD programa vezana za organsku proizvodnju i ekologiju

IPARD III program donosi Meru 4 koja se odnosi na agro-ekološko-klimatske mere i mere organske proizvodnje, piše u novom izdanju online časopisa „Ipard na dlanu“.

Potencijalni korisnici Mere 4 biće registrovana poljoprivredna gazdinstva koja dobrovoljno prihvate obavezu da u periodu od pet godina primenjuju odgovarajuće prakse i metode poljoprivredne proizvodnje, koje prevazilaze „polaznu osnovu” (eng. baseline). „Polazna osnova” podrazumeva poštovanje zahteva „višestruke usklađenosti”, odnosno dobrih poljoprivrednih i ekoloških uslova i obaveznih zahteva u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, životinja i bilja, kao i dobrobiti životinja. Zahtevi „višestruke usklađenosti” u Republici Srbiji nisu još uvek uspostavljeni na način kako je to propisano evropskim zakonodavstvom.

Za potrebe programiranja Mere 4 biće neophodno definisati i opisati obaveze i uslove koji su relevantni za odabrane operacije u okviru Mere 4, a koji su već uređeni nacionalnim pravnim aktima iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine i koji su ujedno i ekvivalentni relevantnim propisima EU.

Finansijska podrška za gazdinstva biće obezbeđena u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili po grlu ugrožene rase, kao naknada za gubitak prihoda i dodatne troškove, koji su nastali kao rezultat pridržavanja posebnih uslova koji prevazilaze „polaznu osnovu”. Jasno definisana „polazna osnova” je preduslov za obračun visine naknade koja odgovara realnim troškovima sprovođenja ove mere.

Adekvatan izbor tipova operacija u okviru Mere 4 veoma je značajan, jer treba da omogući poljoprivrednim proizvođačima da ostvare svoje ciljeve u proizvodnji i da ujedno zaštite i unaprede stanje životne sredine na svom gazdinstvu, što je u ovom trenutku veliki izazov za Upravljačko telo. Nedostatak potpuno funkcionalnog IACS sistema i nerazvijen sistem za identifikaciju parcela (LPIS) u velikoj meri će uticati na izbor tipova operacija u okviru Mere 4, s obzirom na to da se plaćanja mogu obračunavati samo za površine poljoprivrednog zemljišta na kojima se mera sprovodi.

Neophodno je razviti metodologiju merenja prihvatljive površine za svaki tip operacija. Takođe, na izbor tipova operacija namenjenih za podršku područjima kojima je potrebna posebna pažnja značajno utiče i nedostatak podataka o stepenu ugroženosti prirodnih resursa u tim područjima.

Prilikom izrade IPARD III programa, Upravljačko telo ulaže velike napore u identifikaciju adekvatnih tipova operacija koje će doprineti zaštiti zemljišta, vode i biodiverziteta, uzimajući u obzir da je održivo upravljanje resursima i zaštita životne sredine osnova za stabilnost i kvalitet domaće poljoprivredne proizvodnje u uslovima sve većih rizika na globalnom tržištu hrane.

Izvor: Agrosmart

Foto: Pixabay & Agroportal.rs

Ostavite komentar