Sve o IPARD III programu

 

U okviru IPARD III ciklusa prvi Javni pozivi se očekuju do kraja godine, najpre za Meru 1, gde postoji najveće interesovanje korisnika, a onda i za ostale reakreditovane mere.

 

Investicije koje će biti podržane IPARD III programom odnosiće se na nabavku opreme, mašina i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju proizvodnih i pratećih objekata, što će značajno doprineti dostizanju evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja, zaštite životne sredine, kao i osnaživanju poljoprivrednih proizvođača i prerađivača za plasman proizvoda na tržište EU.

 

 

ČITAJTE I: Program IPARD 3 startuje u januaru

 

 

U tom smislu, nastavlja se sa sprovođenjem mera namenjenih podršci razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta i diverzifikaciji aktivnosti u ruralnim područjima, koje će biti proširene na nove sektore.

Tako će Mera 1 uključiti i sektor ribarstva, dok će Mera 3 obuhvatiti dva nova sektora – preradu ribe, žitarica I industrijskog bilja.

Mera 7 će, pored podrške izgradnji i opremanju kategorisanih ugostiteljskih objekata, uključivati i podršku za direktnu prodaju poljoprivredno – prehrambenih i drugih lokalnih proizvoda na gazdinstvu, u lokalnim prodavnicama, kao i na pijacama. Takođe, ovom merom biće obuhvaćena i izgradnja i opremanje objekata za pružanje uslužnih delatnosti manjeg obima.

Važno je istaći, da će pojedine kategorije korisnika imati i višu stopu podsticaja, kao što su npr. mladi do 40 godina i prozvođači sertifikovanih organskih proizvoda koji mogu ostvariti povraćaj do 70% prihvatljivih troškova, zatim stanovnici planinskih područija, koji mogu ostvariti povraćaj do 65%, dok je dodatnih 10% povraćaja namenjeno za investicije u vezi sa upravljanjem otpadom i otpadnim vodama i obnovljivim izvorima energije.

Posebno se akcenat stavlja i naglašene su mogućnosti za finansiranje IPARD projekata koji se odnose na investicije u proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, imajući u vidu da je jedan od ciljeva IPARD III programa smanjenje zavisnosti poljoprivrede od neobnovljivih izvora energije i prelazak na obnovljive izvore energije, koji bi u značajnoj meri mogli da podmire energetske potrebe poljoprivrede.

Takođe, na stručnom skupu istaknuto je da projekti IPARD III programa koji se odnose na investicije u obnovljive izvore energije prilikom postupka bodovanja i rangiranja dobijaju dodatne bodove, kao i uvećan intenzitet podrške.

Mogućnosti finansiranja projekata proizvodnje električne energije i energetske efikasnosti kroz IPARD III program 2021 – 2027. Godine Podržane investicije u okviru IPARD III programa biće predstavljene u Listi prihvatljivih investicija i troškova koja se objavljuje kao prilog pravilnika za sprovođenje svake od investicionih mera IPARD III programa (Mera 1, Mera 3 i Mera 7). Za razliku od prethodnog programskog perioda, u kojem je Lista prihvatljivih investicija i troškova bila odobravana od strane Evropske komisije, u IPARD III programu Evropska komisija dostavila je kategorije prihvatljivih investicija i troškova, a IPARD Upravljačko telo je dalje razradilo.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Lista prihvatljivih investicija i troškova

Nov pristup pripreme liste prihvatljivih investicija i troškova će omogućiti stalno uvođenje novih tehnologija i procesa poljoprivredne proizvodnje, s obzirom na to da je bez primene savremenih tehnologija veoma teško postići dobre rezultate koji se očekuju u današnjoj tržišno orijentisanoj poljoprivredi.

Na inicijativu poljoprivrednih proizvođača, jedna od novina koju donosi IPARD III program je uključivanje drona kao investicije koja je prihvatljiva u okviru Mere 1.

Bice propisani posebni uslovi koje treba da ispune podnosioci zahteva, kako bi njihovi zahtevi bili uredni, prihvatljive i neprihvatljive troškove za finansiranje u okviru svakog sektora, iznose sredstava podrške koji mogu da se ostvare u okviru svakog od sektora; administrativnu obradu zahteva za odobravanje projekta i zahteva za konačnu isplatu podsticaja; postupak bodovanja i rangiranja tokom obrade zahteva za odobravanje projekta; uslove i nacionalne propise koji treba da budu ispunjeni na kraju realizacije investicije kao i na obaveze podnosilaca zahteva, odnosno korisnika sredstava, nakon konačne isplate IPARD podsticaja.

Piše: Dipl.inž.polj., savetodavac za agroekonomiju, Stefanija Andjelkovi