Trava nije šala – korak po korak do lepog travnjaka

Jedna od najlepših uspomena koja gotovo svakog čoveka vezuje za detinjstvo je osećaj nastao kada bosa noga dodirne nežne vlati trave. Trava nas povezuje sa zemljom, budi nam čula i čini da otuđeno ljudsko biće opet postane deo prirode zaboravljajući bar načas užareni asfalt, gužvu i buku. I otuda valjda želja i težnja čoveka da ima svoje parče zemlje, na njoj travnjak po kojem će hodati on, njegova deca i unuci. A da u sve treba uložiti znanja, rada, truda i ljubavi, svi znamo. Tako je i sa travnjakom, onim mekim kao tepih.

O tome kako u svom dvorištu imati travnjak kao naslikan ili bar kao sa filma, razgovarali smo sa Nenadom Volođom iz „Agrocentra Volođa“ iz Pančeva. Saznali smo da je majsko održavanje travnjaka izuzetno važni i da prvo iziskuje uklanjanja suve trave, lišća i svih biljnih ostataka nakupljenih tokom jeseni i zime. To se radi grabuljanjem. Osim što se travnjak očisti biljkama se istovremeno omogućava da dišu. Naš sagovornik kaže da kao i svako živo biće, tako i trava traži negu i održavanje. Nakon čišćenja travnjaka potrebno je uraditi đubrenje i to đubrivima sa produženim dejstvom kako bi ono duži vremenski period hranilo biljke. Trava tada ima dovoljno hraniva za najmanje tri meseca. Da bi travnjak bio lep i kvalitetan najbolje je svake godine uraditi analizu zemljišta jer jedino tako se može znati šta je travi potrebno. Ne treba bacati đubrivo već treba prihranjivati travu.

Ukoliko su se na travnjaku pojavili „pečati“ potrebno je uraditi dosejavanje. To je najbolje učiniti sa kvalitetnim semenom kao što je npr. Barenburg. Najbitnije od svega je navodnjavanje. Ono doprinosi aktiviranju đubriva.

-Ono što spada u negu, a što je neizostavno, je košenje. Ovoj operaciji treba pristušiti kada je trava suva jer ukoliko je mokra, trava se oštećuje.  Trava se kosi na svakih 7-10 dana. Na taj način sprečava se rast širokolisnih korova koji uništavaju travnjake. Nije bitno koliko je trava visoka, ona se mora redovno kositi u ovim pravilnim vremenskim intervalima kako korovi ne bi proizveli seme koje se može proširiti na čitavu travnatu površinu. Važno je i pravilno podestiti travokosačicu. Kod letnjeg košenja trava treba da bude višlja, od 5-7 cm jer se na taj način sprečavaju sunčevi zraci da dopru do korena i unište ga. U jesen visina trave treba da bude 3 cm kako bi se travnjak lakše ograbuljao i sa njega uklonilo lišće i drugi suvi ostaci biljaka. Kod kućnih travnjaka širokolisni korovi mogu se suzbiti i hemijskim sredstvima koja deluju baš na njih. Sve ove mere treba preduzeti blagovremeno jer ako se širenje korova otrgne kontroli, travnjak je izgubljen, poručuje Nenad Volođa, za kojeg se bez mnogo ustezanja može reći da je pravi stručnjak za trave.

Prema njegovim rečima, posebno treba voditi računa o travnjacima koji se nalaze na senovitim mestima. Pre svega, prilikom setve treba izabrati trave koje su baš za ovakva mesta. Njima nikako ne treba davati veliku količinu vode jer se vlaga na takvim mestima duže zadržava. Sem toga, potrebno je koristiti specijalizovana đubriva koja ne dozvoljavaju stvaranja mahovine.

-Najčešća greška koju ljudi prave je da koriste isto seme i za senovita i za osunčana mesta. Tako se ne dobija lep travnjak. Najbolje je da se konsultuju sa stručnjakom jer ne treba zaboraviti da postoji trava koja je više podložna gaženju, koja je više podložna velikoj količini vode ili određenom terenu odnosno tipu zemljišta. Valja znati da li je reč o propusnom zemljištu ili je takvo da se voda zadržava na travnjaku. Od svega toga zavisi i koliko dugo se navodnjava jer bez vode nema ničega. Postoje izuzetno kvalitetne trave i đubriva koji sa dobrim navodnjavanjem mogu da naprave izuzetno lepe travnate terene različitih veličina, kaže naš sagovornik.

Kada se travnjak pravilno održava on može trajati dugi niz godina. U suprotnom, njime ovladaju korovi čime mu se smanjuje životni vek. Dobro održavanje podrazumeva i provetravanje travnjaka i ono se radi mašinama. Ova mera se primenjuje radi proređivanja trave koja se ubokorila.

Sve ove mere koje se primenjuju u maju izuzetno su važne da bi travnjak bio zdrav i tako lep. I treba ih sprovoditi baš ovim redosledom.

Piše: Jasna Bajšanski

Ostavite komentar