Tripse i trulež stvaraju probleme proizvođačima bresaka i nektarina

Na području Srbije, rane sorte bresaka i nektarina nalaze se u fazi obojavanje ploda skoro završeno, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazama razvoja ploda, plod oko 50 do 70 odsto krajnje veličine.

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo tripsa – Thysanoptera na listovima i plodovima.

Štete od tripsa nastaju usled ishrane larvi i odraslih jedinki kao i usled procesa polaganja jaja. Na napadnutim plodovima dolazi do pojave simptoma oštećenja u vidu različitih nekroza i deformiteta. Pored ovih direktnih šteta, tripsi mogu predstavljati i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg voća zbog karantinskog statusa koji imaju u nekim zemljama u koje se naše voće izvozi. Zbog ove činjenice posebnu pažnju na ove štetočine treba da obrate proizvođači čija je proizvodnja orjentisana ka izvozu, savetuju stručnjaci Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Proizvođačima bresaka i nektarina preporučuje se pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primena insekticida Exirel  – cijantraniliprol, u koncentraciji 0,075 – 0,1% . Važno je znati da je karenca nakon primene ovog insekticida 7 dana.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja, česte padavine i visoka vlaga, pogoduju razvoju gljiva prouzrokovača različitih vrsta truleži (Monilinia spp.) Infekcije ovim patogenima u fazama sazrevanja plodova najčešće se ostvaruju na mestima rana ili povreda.

U cilju zaštite plodova, u zasadima koji su u početnim fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

– Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha (karenca je 7 dana) ili

-Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha (karenca je 14 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Foto: J. Bajšanski

Ostavite komentar