Upis u vinogradarski registar

 

Osnovni cilj upisa u vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.

 

 

 

ČITAJTE I: Uticaj niskih temperature na vinovu lozu

 

 

 

Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od 10 ari pod vinovom lozom. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa- pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa- fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u

 

  1. Beogradu – tel. 011/3061-498
  2. Novom Sadu – tel. 060/6010-187
  3. Kragujevcu – tel. 034/331-663
  4. Aleksandrovcu – tel. 037/751-294
  5. Negotinu – tel. 019/570-292
  6. Nišu – tel. 018/4541-128

 

Zahtev se podnosi na Obrascu VV 1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji su proizvođači dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor.

Uz zahtev za upis u Registar podnosi se:

  1. Ugovor o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik
  2. Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti, rešenje o raspodeli komasaione mase, rešenje o nasleđivanju

Svakom proizvođaču se prilikom upisa u registar dodeljuje registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Taj broj jednom dodeljen se ne može menjati niti može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

 

Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti. Ako dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene. Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe.

Piše: Teodor Prvulovic PSSS Negotin

Foto: Pixabay