Uticaj visokih tempertura na muzne krave

 

Kada je temperatura spoljne sredine iznad 24°C krave manje konzumiraju hranu što do opadanja proizvodnje mleka. Kada je temperature vazduha iznad 27-28°C i ako je vlaga vazduha oko 80 % dolazi do toplotnog stresa i drastičnog smanjenja produkcije mleka. Toplotni stres više utiče na visoko proizvodne krave nego na na one niskoproduktivne.

 

 

 

ČITAJTE I: Prinosi travnatih površina koji se koriste kao stočna hrana

 

 

 

 

U ovakvim uslovima veoma je važno smanjiti temperature vazduha i isprovocirati krave da uzimaju hranu. Najjednostavniji način je kravi davati hranu u ranim jutarnjim satima i noćnom periodu kada je nešto hladnije. Sem toga,  treba primeniti rashlađivanje kao što su pravljenje promaje ili upotreba ventilatora koji mogu biti horizontalni i vertikalni. Na ovaj način  kravi se pospešuje apetit, a samim tim i povećava produkcija mleka. Obavezno je životinjama obezbediti svežu pitku vodu tokom celog dana.

Temperatura vazduha iznad 30 ºC za svaku životinju predstavlja izuzetno veliki stres.

Uz visoke temperature treba napomenuti i negativan uticaj visoke vlage u vazduhu. Koliko parametar vlage utiče na proizvodnju mleka vidi se iz činjenice da se kod temperature vazduha od 28 ºC i vlažnosti 30 % goveda praktično ne nalaze u stresu, ali temperatura od 30 ºC i vlažnosti od 85 % karakteriše se kao izuzetno jak stres za životinju.

Kod krava i proizvodnje mleka taj se stres manifestuje kroz manju konzumaciju hrane, veće potrebe za svežom pitkom vodom, i na kraju opadanjem proizvodnje mleka koja se može u letnjim mesecima smanjiti i do 50 %.

 

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

Visoke temperature u kombinaciji s visokom vlažnošću vazduha mogu imati smrtonosne posledice pa je izuzetno važno da se svak stočar pripremi kako bi se gubici sveli na najmanju moguću meru.

– Životinjama osigurati dovoljne količine pitke i sveže vode. Životinje s niskom proizvodnjom mleka kod temperature od 15 ºC troše oko 60 litara vode na dan, dok životinja koja proizvodi oko 35 litara mleka dnevno i pri temperaturi okoline oko 30 ºC popije dnevno i više od 150 litara vode. Životinja koja ne dobije dovoljne količine vode slabije konzumira hranu za 25-30 % što posledično vodi i ka manjoj proizvodnji mleka.

– U obroku krava povećati nivo unosa energije kako bi se smanjio njen nedostatak izazvan smanjenom konzumacijom hrane.

– Krave hraniti u hladnije doba dana (kasno uveče ili rano ujutro), te paziti da ne zaostaje stara hrana koja se lako kvari pa je životinje ne žele uzimati.

– Paziti da staja nije prenaseljena grlima goveda.

– Održavati higijenu staje, redovno menjati prostirku i redovno raditi dezinfekciju objekta kako bi se smanjio broj muva i komaraca.

– Postaviti dodatnu ventilaciju unutar objekta (posebni ventilatori) te koristiti sistem hlađenja hladnom vodom.

Piše: dipl.ing.polj. Janković Predrag, PSSS Srbije

Ostavite komentar