Visokoproduktivna koka nosilja košta pet evra

 

Na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sitnu živinu izložila je jedino farma NP Panić trejd iz Beograda. Ova farma uvozi matična kokošija jata iz Holandije i proizvodi koke nosilje rase Isa Brown i Dekalb White.

Ovom priliko su izložili 30 jedinki rase Isa Brown i dva petla kao i 10 jedinki rase Dekalb White. Svaki komad prodaje se po cni od pet evra. Kako kaže Jelica Panić koja je zaposlena na ovoj farmi, jedinka je veoma skupa i ukoliko ne prodaju svu živinu moraće je pokloniti jer je zbog sigurnosnih mera ne mogu vraćati na farmu.

Inače, nosivost ove živine je oko 95 odsto, a to znači da jato od 1.000 jedinski dnevno snese 950 jaja.

Na farmi NP Panić trejd, kako kažu, imaju i hibride specijalizovane za masovnu proizvodnju odnosno za velike farme.

Inače, primarna delatnost ove farme je proizvodnja jednodnevnih pilića i osamnaestonedeljnih koka nosilja. Kvalitet jaja zavisi od genetske strukture, odgoja, ishrane i, u značajnoj meri,  od toga kako se koke tretiraju u proizvodnji.

-Koka mora da ima sve što je propisano tehnološkim normativima kako bi dala kvalitetno jaje. Podrazumeva se da ne sme da bude stara jer bolji prinos ima dok je mlada, objasnila je Panićeva.

Ona je napomenula da ceo ovaj biznis ima budućnost, ali, računice se i dalje prave na dnevnom nivou.

Tekst i foto: Jasna Bajšanski

Ostavite komentar