Vojvodina: Kritičan period u zaštiti šećerne repe od sive repine pipe

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi od nicanja do razvoja prvih pravih listova.

Na feromonskim klopkama se registruju ulovi odraslih jedinki sive repine pipe. Sa porastom temperature vazduha iznad 20°C (koja je najavljena od četvrtka, 29.4.2021.) očekuje se masovna migracija pipe ka novim repištima.

Preporučuje se svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

Dok su biljke u fazi nicanja i kotiledonih listova, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog delovanja kao što su: Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha, Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha, Karate zeon ili Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

U usevima gde su formirani prvi pravi listovi šećerne repe moguća je primena i registrovanih insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu kao što su Nurelle D, Konzul, Anthocid D, Savanur EC, Despot, Hlorel D, Callifos super, Corelle D (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha.

Ostavite komentar