Vojvođanskim pivarima 10 miliona dinara podsticaja

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini raspisan je od strane Pokrajinskog sekretarijate za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Za njegovu realizaciju predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,  ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a  razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

–  kuvač za pivo tj. variona,

–  fermentori za pivo,

–  rashladni sistem za održavanje temperature,

–  pločasti izmenjivači za hlađenje sladovine,

–  linija za pranje fermentora (cip sistem),

–  linija za flaširanje,

–  pumpe za pretakanje,

–  linija za prečišćavanje i osmozu vode.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, a za više namena do maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava po jednoj prijavi.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

1.Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2.Pravno lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 11.06.2021. godine.

Sve detalje vezane za ovaj Konkurs možete videti na linku: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-o-dodeli-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-opremu-za-proizvodnju-piva-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2021-godini/

Ostavite komentar