Zasadi jabuka i krušaka u osetljivoj fazi

 

Na području delovanja regionalnog centra Novi Sad zasadi jabuka i krušaka se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03), do faze zeleni listići 10 cm iznad ljušture pupoljka, mišje uši (BBCH 10).

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

 

ČITAJTE I: Upozorenje za proizvođače bresaka, nektarina, kajsija

 

 

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaza razvoja i pred najavljene padavine primena nekog od preparata na bazi bakra:

  • Funguran OH/Patrol (a.m.Cu iz bakarhidroksida ) u količini 2 kg/ha ili
  • Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar oksida) u koncentraciji 0,1-0,2 % ili
  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,5% ili
  • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
  • Kocide 2000 (Cu iz bakar-hidroksida) u količini 2,5 kg/ha.
Faza kruske BBCH 10

Primena preparata se u navedenim koncentracijama preporučuje isključivo do faze mišje uši (BBCH 10).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Takođe, ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog oboljenja jabuke i kruške, bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina (jaja lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.), preporučuje se primena nekog od preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin ili Nitropol S).

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja