Zaštita bresaka i nektarina

 

Trenutni uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju štetočina – u breskvicima prisutne vaši i breskvin smotavac koji svojom ishranom mogu pričiniti značajne štete.

Sa najavom padavina, postoji i rizik od infekcije prouzrokovačima bolesti.

 

ČITAJTE I: Aktuelna zaštita od eriofidnih grinja u voćarskoj proizvodnji

 

 

Proizvodni zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi intenzivnog porasta lisne mase i početnim fazama razvoja plodova.

Na području Srbije let breskvinog smotavca započeo je u drugoj dekadi marta. U breskvicima je u toku polaganje jaja i piljenje larvi ove štetočine.

U ovoj fazi razvoja, larve breskvinog smotavca se ubušuju u vrhove mladara, što je od naročitog značaja u rasadničkoj proizvodnji.

U zasadima su prisutne i kolonije breskvine zelene vaši na naličju listova i vrhovima mladara, gde ishranom pričinjavaju značajne štete.

Sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i suzbijanja vaši, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina.

U breskvicima postoji i opasnost od infekcije prouzrokovačem pepelnice breskve. Osetljivost plodova prema ovom patogenu je najveća upravo u ovoj ranoj fazi razvoja, po zametanju.

Za zaštitu od ovog patogena mogu se primeniti neki od registrovanih fungicida na bazi bupirimata, penkonazola, tebukonazola ili fluksapiroksada.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Prema trenutnim prognozama vremena, od utorka uveče (16.4.2024) se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama (izraženog karakter u centralnoj i južnoj Srbiji) koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju mladog lišća prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća.

Za zaštitu od ovog patogena mogu se primeniti neki od registrovanih fungicida na bazi kaptana ili ditianona.

Izvor: PIS