Zaštita breskve i nektarine od štetočina i infekcija

 

Zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od kraj cvetanja do faze drugo opadanje plodova (BBCH 69-73).

 

 

ČITAJTE I: Zaštititi jabuke od čađave pegavosti lišća, krastavosti plodova, peplnice i jabukine ose

 

 

Pregledima zasada uočeno je prisustvo:

-zelene breskvine vaši (Myzus persicae) na naličju listova i tek formiranim plodovima;

-breskvinog smotavca (Cydia molesta) kod kog je počelo piljenje larvi prve generacije.

Za suzbijanje navedenih štetočina se preporučuje primena registrovanog insekticida na bazi acetamiprida:

– Tonus ekstra ili Afinex 0,025% ili

-Tonus 0,25-0,4 kg/ha ili

-Šiman 200 SP, Šiman 200 SG 150 g/m visine stabla (300-450 g/ha).

Breskve i nektarine se nalaze u fazama razvoja kada su osetljive na infekcije prouzrokovačima pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)  i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Sa ciljem zaštite od navedenih patogena se, pre padavina koje se u zavisnosti od lokaliteta najavljuju krajem ove i početkom naredne nedelje, preporučuje primena kombinacije fungicida:

-Nimrod 25 EC (a.m. bupirimat) u količini 0,75-1 l/ha + Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3%.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja