Zaštititi jabuke od čađave pegavosti lišća, krastavosti plodova, peplnice i jabukine ose

 

Proizvodni zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja: od različitih faza cvetanja do početnih faza razvoja ploda.

Period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i dalje je u toku.

Uz prisustvo  askospora i uvidom u  registrovane temperature, padavine i dužinu trajanja vlaženja lista na automatskim meteorološkim stanicama u jabučnjacima, može se zaključiti da su se u periodu 24.04-25.04. stekli uslovi za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom na većini regiona u našoj zemlji.

 

ČITAJTE I: U osetljivoj fazi razvoja malinu treba zaštititi

 

 

S obzirom na osetljivu fazu razvoja jabuka i novu najavu padavina, proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

-Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Hillan (fluazinam) 0,6-1 l/ha; Zignal, Kardinal, Niveral (fluazinam) 0,75 l/ha +

-Sekvenca, Score 250 SC , Different 250 SC, Ambasador (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

Na osetljivim sortama jabuke (Ajdared, Jonagored, Jonagold) prisutni su simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u vidu belih mladara. Navedeni sistemični fungicidi sprečiće sekundarne infekcije i dalji razvoj ovog patogena.

Imajući u vidu lokalnu najavu padavina, proizvođačima se preporučuje pažljivo praćenje vremenske prognoze i pozicioniranje tretmana pred najavljene padavine.

U zasadima koji se nalaze u različitim fazama cvetanja i dalje postoji visok rizik od infekcije cveta prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), te se u cilju zaštite preporučuje primena nekog od sledećih preparata:

-Funguran OH/Patrol (bakar-hidroksid) 0,05-0,06% ili

-Aliette flash, Fortuna, Legat SP (fosetil-aluminijum) 0,4-0,45% ili

-Erwix (Bacillus subtilis) 10 l/ha.

Na određenim ekspozicijama na Fruškoj gori (RC Sremska Mitrovica, RC Novi Sad) jabučnjaci su u fazama precvetavanja i početnim fazama razvoja ploda. U takvim zasadima postoji rizik od nastanka šteta od strane jabukine ose (Hoplocampa testudinea) čiji se ulovi na lepljivim klopkama beleže od polovine aprila. U periodu precvetavanja počinje piljenje larvi ove štetočine koje se ubušuju u tek zametnute plodove.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Samo u zasadima gde se jabuke nalaze u fazama precvetavanja i gde se ova štetočina redovno javlja, u cilju suzbijanja tek ispiljenih larvi jabukinih osa, preproručuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin.

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05%.

Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite