Zaštita breskve, nektarine i kruške

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

U pojedinim regionima, naročito u Podunavlju, rani sortiment bresaka i nektarina nalazi se u fazi bubrenja lisnih pupoljaka.

U fazama bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka može doći do infekcije nediferenciranog biljnog tkiva gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Povećanje dnevnih temperatura ubrzaće kretanje vegetacije, a najavljene padavine početkom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenom.

U cilju zaštite bresaka i nektarina od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve, u fazama bubrenja lisnih pupoljaka, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3% ili Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1% ili Bakarni oksihlorid 50 (bakar-hidroksid) koncentraciji 0,75% ili Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) kao i položena jaja u niskom intezitetu.

Nalazimo se na početku procesa polaganja jaja prezimljujuće generacije. Sa najavljenim visokim temperaturama vazduha, očekuje se pojačana aktivnost ove štetočine tj. intenzivnije polaganje jaja.

Kako bi se sprečio očekivani proces, preporučuje se tretman zasada sa mineralnim uljima u cilju maskiranja stabala i smanjenja broja položenih jaja, a za suzbijanje imaga preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin:

Cipkord 20 EC ili Ciprazor 20 EC ili Crna mamba 0,03% + Galmin ili Belo ulje EW 3-4% ili Nitropol S 1,3%.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost štetočine najveća.

Ostavite komentar