Zaštita jabuka pred najavljene padavine

Na području Srbije, zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Pred nama je kritičan period u zaštiti jabuka od prouzrokovača bolesti.

Od utorka sledeće nedelje najavljen je višednevni kišni period sa kojim postoji visok rizik od infekcije jabuka prouzrokovačima:

-bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora),

-čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i

-pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu jabuka od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama:

-Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Za zaštitu od prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

-Zignal ili Niveral ili Kardinal ili Gatro 500 SC (fluazinam) 0,6-0,75 l/ha + Sercadis Plus (fluksapiroksad + difenokonazol) 1,2 l/ha.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Ostavite komentar