Zaštita jabuke odjabukinog smotavca, vaši, čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

 

Zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja: od završnih faza cvetanja do početnih faza razvoja ploda.

 

Na području Srbije u toku je let prve generacije jabukinog smotavca, a na većini regiona otpočeo je i proces polaganja jaja ove štetočine.

 

 

ČITAJTE I: Od čega i čime zaštiti krušku

 

 

U zasadima jabuka sa velikim potencijalom jabukinog smotavca proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije piriproksifen:

-Harpun, Harpun EW, Lascar, Prince, u koncentraciji 0,075-0,1%.

Jabukin smotavac i lisne vaši

U zasadima se registruje prisustvo lisnih vaši.

Ukoliko se pregledom zasada registruje prisustvo ovih štetočina, preporučuje se primena nekog od sledećih aficida:

-Closer 120 SC (sulfoksaflor) u količini 200-400 ml/ha ili

– Teppeki/Afinito (flonikamid) u količini 0,08-0,14 kg/ha.

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima gde su završene faze cvetanja!

 

Sa najavom višednevnih kišnih padavina postoji rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Imajući u vidu uslove u proizvodnji koji predstoje, veoma osetljivu fazu razvoja jabuka i visok nivo inokuluma pomenutog patogena u voćnjacima proizvođačima se preporučuje primena fungicida pred padavine. Takođe, u zasadima se registruje prisustvo simptoma pepelnice jabuke, i sada je veoma važno sprečiti dalji razvoj ovog patogena i ostvarenje sekundarnih infekcija. S obzirom na regionalni karakter najavljenih padavina, o izboru fungicida i pozicioniranju tretmana više pogledati na linku: Zaštita jabuke.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja