Zaštita jagoda i borovnica od prouzokovača sive truleži pred najavljene padavine

 

Zasadi jagoda na otvorenom polju i zasadi borovnica se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i do sada primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od formiranja cvetnih pupoljaka do početka otvaranja cvetova.

Najavljene temperature vazduha za naredni period (preko 20 °C) će uticati na brži razvoj biljaka i intenzivnije otvaranje cvetova jagode i borovnice, a moguće padavine početkom ove nedelje, mogu stvoriti rizik od infekcije jagoda i borovnica prouzrokovačem sive truleži.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita jabuke u cvetu

 

 

Sa ciljem zaštite od navedenog patogena preporučuju se hemijske mere zaštite pre najavljenih padavina.

U zasadima jagoda:

  • Dekada (doskalid) u količini 1 – 1,2 l/ha ili
  • Pehar (pirimetanil) u koncentraciji 2% ili
  • Libreto, Enter (fenheksamid) u količini 1-1,5 l/ha ili
  • Signum, Bosco Gold, Luminis(a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha ili
  • Atlas, Morezmo (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,6-0,8 kg/ha ili
  • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8-1 kg/ha.

U zasadima borovnice:

  • Mili, Aserija (fludioksonil) u količini 1 l/ha ili
  • Atlas (ciprodili+fludioksonil) u količini 1 kg/ha.

*navedeni fungicidi za suzbijanje sive truleži u zasadima borovnica delovaće i na suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i izdanaka borovnice.

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima jagoda uočeno je i prisustvo simptoma sive pegavosti lista, pepelnice jagode i truleži korenovog vrata, a intenzitet napada zavisi od starosti zasada i do sada primenjenih agrotehničkih mera tokom proizvodnje.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

 

U mladim zasadima jagoda gde nema prisutnih simptoma bolesti preporučuje se primena preventivnog tretmana pre padavina nekim od registrovanih preparata na bazi kaptana.

U starijim zasadima ukoliko se pregledima uoči prisustvo navedenih patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja