Zaštita ječma u različitim fazama razvoja

 

Na području Srbije, u ovom momentu razlikuju se dve situacije kada je u pitanju proizvodnja ječma:

 

USEVI JEČMA NA PODUČJU VOJVODINE se nalaze u fazi od početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice.

 

ČITAJTE I: Zaštita ječma i pšenice

 

 

Sa prognoziranim porastom temperature za vrlo kratko vreme doći će do ulaska većeg broja useva u fazu cvetanja. U fazi cvetanja i u uslovima vlažnosti (padavine, visoka relativna vlažnost vazduha) postoji rizik od ostvarenja infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasa.

 Štete od ovog patogena se ogledaju kako u smanjenju prinosa, tako i u sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Sa ciljem sprečavanja infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa i sinteze mikotoksina, mere zaštite treba sprovesti na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha

– Zamir (prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

-Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha

-Postulat duo (protiokonazol + tiofanat metal) 1-1,25 l/ha

-Delaro 325 SC (protiokonazol + trifloksistrobin ) 0,7-1 l/ha

– Cello (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

– Antre plus (tebukonazol+tiofanat metal) 1,5 l/ha

– Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid. 

S obzirom na prisutne nestabilne vremenske prilike i lokalnu najavu padavina, proizvođačima se preporučuje pažljivo praćenje vremenske prognoze i pozicioniranje tretmana pred najavljene padavine.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

USEVI JEČMA NA PODUČJU CENTRALNE I JUŽNE SRBIJE se nalaze u različitim fazama vlatanja do faza zastavičara. U takvim usevima se registruje širenje simptoma različitih pegavosti lista ječma i pepelnice žita.

Ukoliko se pregledom useva registruje 10% biljaka sa simptomima oboljenja, preporučuje se primena registrovanih fungicida.

Zbog različitih faza razvoja ječma po regionima, kao i prisustva štetnih organizama, detaljnije informacije pogledati na linku: preporuke za ječam.

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba