Zaštita kajsija, šljiva, trešanja i višanja

 

Aktuelna je zaštita zasada kajsija, šljiva, višanja i trešanja od bolesti i štetočina.

Zasadi šljiva, višanja i trešanja se nalaze se u fazama od kraja cvetanja do različitih faza razvoja plodova. Kajsije su u fazi intenzivnog porasta lisne mase i drugog opadanja plodova.

Trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja koštičavog voća, sa prisustvom visokih dnevnih temperatura, pogoduje razvoju štetnih insekata, a padavine koje se najavljuju od sledeće nedelje (16.4.2024.) mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj bolesti.

Pregledima zasada šljiva je uočeno prisustvo kolonija šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi). Ove štetočine se hrane na naličju listova pri čemu dolazi do kovrdžanja lišća. Pored dirktnih šteta ove vaši su i prenosioci fitopatogenih virusa poput virusa šarka šljive. U zasadima šljiva u toku je i polaganje jaja i piljenje larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

 

 

ČITAJTE I: Kritičan period u zaštiti jabuka

 

 

Sa ciljem suzbijanja ovih štetočina u zasadima šljiva preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije acetamiprid.

U zasadima trešanja i višanja uočeno je prisustvo crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii).

Ukoliko se pregledima uoči prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena nekog od  registrovanih insekticida na bazi aktivnih materija acetamiprid ili deltamterin.

Najavljene padavine u zasadima koštičavog voća  mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum). 

U zasadima višanja i trešanja može doći i do infekcija lisne mase prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii).

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Sa ciljem zaštite od navedenih patogena u zasadima kajsija i šljiva, pre najavljenih padavina, preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije kaptan, a u zasadima trešanja i višanja na bazi kaptana ili dodina.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja