Kritičan period u zaštiti jabuka

 

Sa najavom padavina sledi kritičan period u zaštiti jabuka od prouzrokovača bolesti! Oprez – u jabučnjacima se uočava i aktivnost nekoliko štetočina!

Proizvodni zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi od cvetanja do zametanja plodova.

 

ČITAJTE I: Vinova loza traži zaštitu

 

 

I ZAŠTITA JABUKA OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi od utorka, 16. aprila, najavljene su padavine, izraženo regionalnog karaktera. U severnim krajevima naše zemlje (Vojvodina) najava padavina postoji (u zavisnosti od lokaliteta) za utorak i sredu. U regionima centralne i južne Srbije od utorka sledi višednevni kišni period!

Navedene padavine sa sobom nose visok rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Dosadašnji deo sezone proizvodnju su okarakterisale uglavnom padavine lokalnog i kratkotrajnog karaktera.

U jabučnjacima je prisutno obilje infektivnog materijala patogena, te se sa ovakvim, intenzivnijim padavinama koje slede očekuje masovno oslobađanje askospora što nam ukazuje da je pred nama kritičan period u zaštiti jabuka!

Proizvođači treba da usmere posebnu pažnju na fazu razvoja jabuka i prate najavu padavina, jer od toga zavisi i izbor preparata za zaštitu pred kišni period:

  • U regionima Vojvodine gde je najavljena mala količina padavina za utorak ili sredu se preporučuje primena nekog od preventivnih fungicida na bazi metirama ili kaptana ili ditianona ili fluazinama.
  • U regionima centralne i južne Srbije i Vojvodine gde se od utorka očekuje višednevni kišni period sa većom količinom padavina se preporučuje primena kombinacije fungicida na bazi metirama ili kaptana ili ditianona ili fluazinama i fungicida na bazi pirimetanila. Uz navedenu kombinaciju preporuka je da se doda okvašivač kako bi se omogućilo bolje vezivanje i pokrovnost preparata kao i perzistencija primenjenih fungicida.
  • Na pojedinim lokalitetima na višoj nadmorskoj visini (centralna Srbija) i dalje je u toku cvetanje. Imajući u vidu kišne uslove u proizvodnji koji predstoje, zasade u cvetanju je neophodno zaštititi od infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća primenom nekog od registrovanih baktericida na bazi bakar-hidroksida (u koncentraciji 0,05%!) ili fosetil-aluminijuma ili Bacillus subtilis-a.
  • U mnogim jabučnjacima prisutni su simptomi pepelnice jabuke naročito u zasadima gde je prisutan osetljiv sortiment poput Ajdreda, Jonagolda, Red Jonaprinca, Jonatana, Greni Smita i dr. U cilju sprečavanja daljeg razvoja prouzrokovača pepelnice preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi ciflufenamida ili meptildinokapa ili kresoskim-metila ili tebukonazola ili penkonazola.

II ZAŠTITA JABUKA OD ŠTETOČINA

Toplo vreme, sa temperaturama iznad proseka i odsustvom padavina izuzetno pogoduje razvoju sledećih štetočina:

  • zelene vaši jabuke, brašnjave vaši jabuke, lisne vaši crvenih gala jabuke – u toku je formiranje kolonija ovih štetočina u jabučnjacima
  • jabukinog smotavca – u toku je let, polaganje jaja, a u pojedinim regionima i početak piljenja larvi ove, najznačajnije štetočine u proizvodnji jabuka
  • crvenog voćnog pauka i drugih grinja.

Mere zaštite od štetočina pogledati na regionskim preporukama, s obzirom na razlike u fazama razvoja jabuka kada je moguća primena insekticida, fenologiju štetočina, i regionski značaj u proizvodnji jabuka!

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

S obzirom na to da su pojedini voćnjaci i dalje u cvetanju, prilikom primene pesticida treba se pridržavati svih preporuka koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače. U cvetanju je primena insekticida zabranjena!

Izvor: Prognono-izveštajna služba zaštite bilja